Introductie

Arriën is een buurtschap ten oosten van Ommen, waartoe het in bestuurlijk opzicht ook behoort. Ten zuiden van Arriën loopt de Vecht. De betekenis van de plaatsnaam is niet geheel duidelijk. Arriën kan ‘beploegen’ betekenen, maar naar verluidt heeft er vroeger nabij de buurtschap ene Theoderici de Arien gewoond aan wie de nederzetting haar naam ook kan hebben ontleend.

De buurtschap wordt al eeuwenlang gedomineerd door de landbouw. Arriën is een mooi voorbeeld van een ‘esdorp’: tussen de Vecht en de buurtschap ligt vanouds een es met akkers. Dit hoger gelegen land is aangelegd om de gewassen te beschermen tegen het water van de Vecht. Bij de rivier zelf vinden we graslanden. En ten noorden van de nederzetting ligt het Arriërveld, een uitgestrekt heideveld dat vanaf het begin van de twintigste eeuw is ontgonnen.

Het landschap rond Arriën leent zich goed voor sportieve en recreatieve activiteiten. De buurtschap wordt dan ook omgeven door voorzieningen op dat gebied, zoals Sportpark Westbroek (waar FC Ommen speelt), Hooge Graven Golfclub Ommen en campings. Met het nabijgelegen Ommen heeft Arriën altijd een ‘grensconflict’ gehad: de marken waartoe de plaatsen behoorden hebben altijd strijd gevoerd over de vraag waar de grens tussen beide precies liep.

Tegenwoordig maakt Arriën voor een heel klein deel uit van de bebouwde kom van de stad Ommen. Maar sinds 2007 geeft een wit plaatsnaambord aan waar Ommen eindigt en Arriën begint. Het bord is er neergezet door het plaatselijk belang van Arriën, onder meer om uiting te geven aan de zorg dat de nieuwbouw van Ommen steeds meer in de richting van de buurtschap oprukt.

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Arriër Koeland dat niet ver de buurtschap ligt. Het is een grasland waar de natuur z’n gang mag gaan. Er groeien onder meer bijzondere soorten graslandpaddenstoelen, zoals de rupsendoder en het sneeuwzwammetje.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Verbinding in de buurt
Actief sinds:
1990
Ons dorp staat bekend om:
Wij zijn niet echt een dorp, maar een buurtschap
In ons dorp zijn we trots op:
Wij zijn trots op "de Brink"
Andere dorpen omschrijven ons als:
Fijne woonomgeveing
Ons dorpsmotto:
Fijne buurt
Belangrijke gebeurtenis:
De aanleg van de "Brink"
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Ieder dorp/buurtschap is uniek
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Net als nu
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Nee

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Landbouw
Landbouw
Het is een kleine buurtschap. Het is belangrijk dat ook de landbouw blijft
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
Goed wegen zijn belangrijk
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid en energie zijn belangrijke punten in deze tijd
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.