Introductie

Gelegen langs de provinciale weg Hengelo–Haaksbergen ligt het kerkdorp Beckum. De kleine kern, waarvan de oorsprong volgens de annalen teruggaat tot 1266, maakt deel uit van de gemeente Hengelo. De herkomst van de plaatsnaam ‘Beckum’ is niet helemaal duidelijk, maar ze zou afgeleid kunnen zijn van ‘Bekehem’ dat ‘woonplaats aan de beek’ betekent. Rond het dorp stromen namelijk meerdere beken, zoals de Hagmolenbeek, Wolfkaterbeek en Buitenbeek.

In de Middeleeuwen verenigde een aantal boeren rond het huidige Beckum zich in een marke die er in eerste instantie op gericht was om de gemeenschappelijke grond te beheren. Later kreeg de marke ook verantwoordelijkheid over zaken als belastingen. Met de komst van de Fransen in ons land werd de marke Beckum in 1811 bij de gemeente Hengelo gevoegd. De industriële groei van deze gemeente ging aan Beckum voorbij, waardoor het landelijke karakter bewaard is gebleven.

De Blasiuskerk, centraal gelegen in het dorp, werd in de jaren 1936/1938 gebouwd onder leiding van de markante pastoor Chrisjaan Osse (1865-1940). Osse was een man van het volk, sprak het liefst Twents en was verzot op de natuur. De kerk waar hij vier decennia de mis opdroeg is vernoemd naar de heilige Blasius, de beschermheilige van allen die lijden aan keelaandoeningen. De kerk dreigde de deuren te moeten sluiten, maar in 2022 werd bekend dat de kerk voorlopig open blijft.

Het dorp kent vanouds een rijk verenigingsleven. Naast verenigingen voor ‘bekende’ sporten als voetbal, volleybal en handbal heeft Beckum bijvoorbeeld ook een eigen crossportclub, een eigen postduivenvereniging (De Zwarte Doffer) en Toneelvereniging Levenslust (die in 2023 75 jaar bestaat). De lokale verenigingen organiseren vanaf 1919 de Pinksterfeesten die elk jaar duizenden bezoekers uit de hele regio trekken. De opbrengsten van de Pinksterfeesten zijn bestemd voor de verenigingen en instellingen die het dorp Beckum vitaal houden.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De dorpsraad is er voor Beckum. Ons doel is om de leefbaarheid in Beckum te behouden en daarbij behartigen wij de belangen van de inwoners en ondernemers. We hebben daarbij een visie, een toekomstdroom. Beckum weet ons als dorpsraad te vinden en heeft vertrouwen in ons. Want we zijn slagvaardig, deskundig, resultaatgericht, open en betrouwbaar. Beckum weet waar we voor staan en wij werken samen als een team. Zowel met elkaar, als met jullie, maar ook zeker met de gemeente Hengelo en andere belangrijke stakeholders, die een cruciale rol hebben bij het bereiken van de doelen die we gezamenlijk voor Beckum hebben gesteld. Namelijk woningbouw: betaalbare woningen voor starters, woningen voor jonge gezinnen en voldoende mogelijkheden voor senioren, de zogenaamde toekomstbestendige woningen. Daarnaast willen we ons hard maken voor een mooi, nieuw gemeenschapsgebouw waar onder meer onderwijs, sport en cultuur samen komen. Tot slot volgen we de ontwikkelingen op gebied van energie en duurzaamheid, de noordtak van de Betuwelijn en rondom de Haaksbergerstraat. Zoals gezegd doen we dat niet alleen, maar met veel betrokken Beckumers die in verschillende werkgroepen op dit moment al druk doende zijn met de concrete plannen rondom deze thema’s.
Actief sinds:
1970
Speciale feestdagen:
  • Pinksterfeesten Beckum - Elk jaar in het Pinksterweekend, van vrijdag t/m maandag
  • Midwinterfeesten Beckum - Vrijwel jaarlijks, ergens tussen November en Februari
  • Kingsnight/Koningsdag - Koningsnacht/Koningsdag
Ons dorp staat bekend om:
Beckum is een klein dorp, het enige 'echte' dorp behorende bij de gemeente Hengelo. Een dorp met een groots verenigingsleven, van kaartclub tot toneelvereniging en van voetbalvereniging tot bejaardengym. Een dorp met een gunstige ligging ten opzichte van steden als Hengelo en Enschede in een prachtige groene omgeving.
In ons dorp zijn we trots op:
Op de saamhorigheid, de vele vrijwilligers die samen de verenigingen maken en de activiteiten die zij organiseren en/of uitvoeren in het belang van het dorp.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Ik denk wel dat omliggende dorpen ons zien als een dorp wat al langere tijd 'stil' staat. Er is al geruime tijd niet meer gebouwd en hierdoor zijn vele jongeren uit het dorp vertrokken. Woningbouw is dan ook een van onze speerpunten en we (dorpsraad, werkgroepen en gemeente Hengelo) zijn hard aan het werk om zo snel mogelijk woningen te kunnen realiseren.
Ons dorpsmotto:
Dit zou ik zo niet weten, daar zouden we het over moeten hebben met elkaar :) de naam van de Dorpsraad is in iedergeval aangepast van 'Stichting Dorpsraad Beckum' naar 'Stichting Dorpsraad Bruisend Beckum', omdat dat is wat we willen, dat Beckum weer (veel meer) gaat bruisen!
Belangrijke gebeurtenis:
Ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat we door de inzet van vele vrijwilligers nu op het punt staan waar we staan; een omgevingsprogramma. Wanneer dit programma gerealiseerd gaat worden, krijgt Beckum op het gebied van leefbaarheid een ontzettende boost; dat is wat we nodig hebben!
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Daar hebben we een heel duidelijk antwoord op: een bruisend dorp, waar dan tot aan 2035 130 nieuwe woningen worden gerealiseerd, zodat de leefbaarheid (school/verenigingen etc.) een boost krijgt zodat we een leefbaar dorp zijn en blijven!
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Doormiddel van een website, social media, de 'BBB' (dorpsblad Beckum Beter Bekeken). Daarnaast is er een werkgroep communicatie (in ontwikkeling) die zorg gaat dragen voor de communicatie vanuit de Dorpsraad naar de verschillende doelgroepen in het dorp.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Onze grootste uitdaging is uitgewerkt in het Omgevingsprogramma Beckum, hierin staat wat we willen realiseren de komende jaren (woningbouw om leefbaarheid te vergroten/behouden en de bouw van een nieuwe MFA).
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Over de herbestemming van de kerk.
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Brainstormsessie over herbestemming kerk, maar ook hoe we een ruimte (voor kerkelijk gebruik) zouden kunnen inrichten in de te realiseren MFA.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Dit zijn 17 verschillende verenigingen, variërend van toneelvereniging, dartvereniging, duivenvereniging tot aan stichting vrouw actief.

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.