Introductie

Beuningen is een karakteristiek Twents dorp in de gemeente Losser. Binnen deze gemeente is het de meest noordelijk gelegen kern. Beuningen ligt een kilometer ten zuiden van Denekamp, waarop de bevolking tevens is georiënteerd voor winkels en andere voorzieningen. In documenten uit 933 wordt Beuningen vermeld als ‘Baningi’. De nederzetting bestond oorspronkelijk uit veel kleine essen met elk een groepje boerderijen (essenzwermdorp). In 1817 werd de oude marke Beuningen aan de gemeente Losser toegevoegd. Het gebied is nog steeds overwegend agrarisch van karakter: je vindt er te midden van de natuur veel landbouw, al zijn er van de ruim 80 boeren die Beuningen telde nog maar 15 over.

Na de oorlog ontwikkelde zich rond de in 1948 gebouwde rooms-katholieke kerk een klein kerkdorp die de huidige kern van Beuningen vormt. Het dorp ligt in een glooiend landschap dat kenmerkend is voor Noordoost-Twente. Het is vanouds een populaire plek voor fietsers en wandelaars, van binnen en buiten de regio. In de nabijheid van Beuningen stroomt de rivier de Dinkel. Het Lutterzand is een mooi natuurgebied met vele zandverstuivingen. Toerisme en recreatie zijn vooral geconcentreerd rond horecagelegenheid ‘t Sterrebos in het dorp zelf en verhuurbedrijf Actief Twente, campings en accommodaties in het buitengebied.

De charme van Beuningen is niet alleen ontdekt door toeristen en recreanten, maar ook door de media. Veel scènes voor het fictieve dorp Dinkelo uit de populaire regiosoap ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ van RTV Oost (2005) zijn in Beuningen opgenomen. De geestelijke vader van die soap, Herman Finkers, woont zelf ook in het dorp. Beuningen heeft diverse monumenten, met name landkruisen en boerenerven. En wie het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bezoekt, kan daar een herbouwd los hoes – een Twents boerderijtype uit vroeger tijden waarin mens en dier in één ruimte samenleefden – uit Beuningen aanschouwen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het bevorderen van het woon- en leefmilieu van het dorp en buitengebied, in de breedste zin.
Actief sinds:
2002
Speciale feestdagen:
  • Dorpsfeest - Laatste weekend van september
Ons dorp staat bekend om:
Noaberschap. Betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap.
In ons dorp zijn we trots op:
Kerk, school, cafe, buitengebied, natuur, Dinkel
Andere dorpen omschrijven ons als:
Actief en betrokken
Ons dorpsmotto:
Anpakk'n
Belangrijke gebeurtenis:
Heropening van streekrestaurant 't Sterrebos
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Hetzelfde als nu, verduurzaamd en met de benodigde jongerhuisvesting
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Beuningen telt:
± 300 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Nee

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Het ontwikkelen van een levensvatbaar dorpshuis en de inwoners te overtuigen hiervan gebruik te maken.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Beuningen van het aardgas in 2030. Grootste uitdaging is vooral oudere sceptische mensen te overtuigen dat het nodig is.
Landbouw
Landbouw
Behoud van de vooral veehouders n.a.v. de stikstofproblematiek.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Toekomst, behoud van de kerk, gebruik voorzieningen
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Herdenking 77 jaar bevrijding in 2022

Dorpshuis

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.