Introductie

Blankenham is een dijkdorp dat deel uitmaakt van de gemeente Steenwijkerland. Het dorp is uitgestrekt en grenst aan de provincie Flevoland. Maar het ligt nog net in het Nationaal Park Weerribben-Wieden, waartoe bijvoorbeeld ook de toeristenmagneet Giethoorn behoort.

Afgaande op het kleine aantal inwoners – niet meer dan 330 - doet Blankenham denken aan een buurtschap. Maar de nederzetting profileert zich vol trots als ‘dorp’ en heeft ondanks z’n beperkte omvang 21 verenigingen, waaronder Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham. Actieve inwoners ontmoeten elkaar in dorpshuis De Skulpe.

In de vijftiende eeuw gaf bisschop Frederik III van Blankenham de toenmalige inwoners van het gebied toestemming om een eigen godshuis te bouwen omdat ze vonden dat ze te ver van de kerk van IJsselham woonden. De bisschop werd meteen de naamgever van het dorp. De geschiedenis van Blankenham is echter altijd nauw met die van IJsselham verbonden geweest. Zo werd Blankenham in 1973 bij de gemeente IJsselham ingedeeld, voordat beide kernen in 2001 bij de gemeente Steenwijkerland werden gevoegd.

Het was ook bisschop Van Blankenham die de dijk van het dorp aan de voormalige Zuiderzee liet aanleggen en versterken. Maar in 1825 kon de dijk onheil niet voorkomen. Een watervloed richtte in dat jaar grote schade aan, met 26 dodelijke slachtoffers. Met de aanleg van de Noordoostpolder in de twintigste eeuw verdween het zicht op de zee definitief.

Door de dijkdoorbraken die Blankenham teisterden zijn rondom het dorp kolken ontstaan. Bij een van deze kolken staat tegenwoordig nog een kanon dat werd gebruikt om mensen uit de buurt te waarschuwen als er hoog water dreigde. De kolken gaven ook aanleiding tot mythevorming. Zo gaat het verhaal dat in de kolken langs de dijk bijzondere wezens (‘fruinen’) zouden leven. Waarschijnlijk is de mythe een verzinsel uit de twintigste eeuw om het dorp onder de aandacht te brengen van recreanten en toeristen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Vertegenwoordiging Dorpsbelang en haar dorpshuis
Actief sinds:
1961
Speciale feestdagen:
  • Dorpsfeest - 2 weekend van juli om de 2 jaar
  • Toneeluitvoering - februari
  • NL Doet dag - maart
Ons dorp staat bekend om:
Het gevoel dat iedereen 'buren' is en men elkaar kent bij naam.
In ons dorp zijn we trots op:
Dat het kleine dorp met iets meer dan 300 inwoners een rijk verenigingsleven heeft, op dit moment 18 verenigingen!
Ons dorpsmotto:
Blankenham, een dijk van een dorp!
Belangrijke gebeurtenis:
Het 600 jarig bestaan in 2018
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Iets meer toeristisch aantrekkelijk
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Leefbaar, voldoende woningen, jeugd behouden, karakter behouden, pad naar Kalenberg, kleinschalige duurzaamheid, behouden landschap en kwaliteiten, behoud verenigingen
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Blankenham telt:
± 185 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Persoonlijk benaderen in bepaalde gevallen of alle leden raadplegen tijdens de jaarvergadering.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Nog geen plan.
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Het behoud van de verenigingen en voldoende leden (onder de jeugd) zien te vinden. We beginnen met een 'presentatie-markt' voor de verenigingen.
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
Onderhoud van de dijk/wegen en handhaving van de snelheid op de dijk. Nog geen concreet plan.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Financiële zaken en landpacht-zaken
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Bijvoorbeeld Kunst in de kerk tijdens Open Monumentendag

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Zelfstandig ondernemen
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Bijna alle verenigingen, stichtingen, zondagschool

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.