Introductie

Te midden van het groene Twentse coulisselandschap ligt Boekelo, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Enschede. Tot de industrialisatie leefde men hier vooral van landbouw en veeteelt. Daarna waren de textiel- en zoutindustrie belangrijke werkgevers. Nu is het vooral een forensendorp. Voor werk en grotere voorzieningen gaan veel dorpelingen naar Enschede, Hengelo en Haaksbergen.

In 1888 richtte de Enschedese textielmagnaat G.J. van Heek de N.V. Boekelosche Stoomblekerij op. Het industriële complex was een aanvulling op de vele textielfabrieken in Enschede. Het voormalige fabrieksterrein staat tegenwoordig bekend als De Bleekerij. Het is een moderne woonwijk waar het industriële erfgoed volledig tot z’n recht komt. Ten zuiden van Boekelo vond vanaf 1919 zoutwinning plaats. Onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) werd op grote schaal zout uit de grond gehaald. In de omgeving van het dorp zijn nog flink wat van de karakteristieke groene zouthuisjes te vinden. In 1935 verhuisde het hoofdkantoor van de KNZ naar Hengelo, waar de zoutindustrie zich vervolgens ging concentreren. Een erfenis van Boekelo’s zoutverleden is Bad Boekelo. In vroeger tijden was het een zoutwatergolfbad, thans een wellness-resort.

Naast industrieel erfgoed heeft Boekelo andere bijzondere attracties. Om te beginnen Museum Buurtspoorweg, een historische stoomtrein die loop over het traject Boekelo–Haaksbergen. Verder trekt het dorp architectuurfanaten die afkomen op de woonwijk Teesinkbos, een ontwerp van de Twentse architect Nico Zantinge (1928-1983). De 69 woningen in de wijk vallen op door de menselijke maat die ze uitstralen en hun geslaagde inpassing in de natuur. Niet voor niets heeft de gemeente Enschede de wijk Teesinkbos in 2022 uitgeroepen tot ‘beschermd stads- en dorpsgezicht’. Ten slotte is Boekelo elk jaar het toneel van de Military, een groot paardensportevenement dat in het buitengebied wordt gehouden. Het event is tot ver buiten de landsgrenzen een begrip.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Vervoer en ICT
Vervoer en ICT
Horeca
Horeca
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Behartigen van algemeen belang van de inwoners.
Actief sinds:
1990
Speciale feestdagen:
  • Pinkstermarkt - Pinksteren
  • Military - Oktober
  • Kerstmarkt - 2e kerstdag
Ons dorp staat bekend om:
Saamhorigheid, actief, volwaardig, sfeervol
In ons dorp zijn we trots op:
Voor elkaar en met elkaar
Ons dorpsmotto:
do moar gewoon
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Qua karakter hetzelfde maar passend in de groei van de tijd,
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Boekelo telt:
± 2575 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Spreekuur dorpsraad, huisbezoek, noaberschap

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Duurzaam wonen, op gang brengen doorstroom van laatste woonplek tot starters en houden van jongeren in het dorp
Economie en werkgelegenheid
Economie en werkgelegenheid
Is ook vooral de BOV actief mee
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Samen met de bewoners en de scholen en buitenschoolse opvang bespreken
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Over gemeenschappelijke onderwerpen of vragen

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Multifunctioneel

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.