Introductie

Tussen Raalte, Wijhe en Olst ligt Broekland, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Raalte. Het is een karakteristiek kerkdorp: de nederzetting is tot ontwikkeling gekomen rond de in 1912 ingezegende Marcellinuskerk. De naam Broekland verwijst naar ‘broek’, dat staat voor een ‘laaggelegen, drassig grasland’ dat deze contreien vroeger kenmerkte.

Broekland heeft nog geen 1200 inwoners, maar beschikt over een goed voorzieningenniveau. Het centrum telt naast de katholieke kerk een café en verschillende winkels voor dagelijkse boodschappen. Op dinsdagen vindt er op het Bouwhuisplein een markt plaats. Verder heeft Broekland een Huuskamer. Deze 'huiskamer' wordt multifunctioneel gebruikt door onder andere ouderen, vergaderingen en de fysiotherapeut. Bij het sportcomplex kan onder andere worden gevoetbald, getennist, gevolleybald en gehandbald. Het dorp heeft een eigen basisschool en daarnaast is er kinder- en buitenschoolse opvang.

De jaarkalender van Broekland is opmerkelijk goed gevuld. De dorpelingen houden van gezelligheid en het bouwen van een feestje. Jaarlijks vinden er in Broekland drie grotere festiviteiten plaats: het Broeklanderfeest (vierdaags feest in de zomervakantie met een kermis en tal van activiteiten en optredens), De Kole Kermse (driedaags feest in maart met veel muziek) en Broekrock (tweedaags popfestival in het eerste septemberweekend).

Broekland kijkt verder dan het hier en nu. Net zoals veel andere Overijsselse dorpen zet een deel van de bevolking zich met hart en ziel in om het dorp leefbaar te houden. Daarbij heeft men ook oog voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en de toekomst van de landbouw. Bijzonder aan Broekland is de lokale voedselcoöperatie ‘de Autark’. De voedselcoöperatie heeft meer dan 50 leden. De deelnemers hebben met elkaar afgesproken gezamenlijk hun vlees, eieren, groente en fruit bij boeren uit de omgeving in te kopen. Wekelijks plaatsen de gezinnen via een website hun bestelling. Op zaterdag pikt een deelnemer van de Autark de bestelde producten op om ze vervolgens naar een afhaalpunt in het dorp te brengen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Broekland leefbaar en aantrekkelijk houden, voor nu en voor de toekomst.
Actief sinds:
1920
Speciale feestdagen:
  • Broeklanderfeest - 1e weekend van de bouwvak
  • Broekelo - rond 2e weekend van oktober
  • Kole Kermse - eind maart
Ons dorp staat bekend om:
'Met mekare, veur mekare', saamhorigheid, gezelligheid en gekkigheid
In ons dorp zijn we trots op:
Het dorpsplein, de sportvereniging en sportaccommodatie, de evenementen en de saamhorigheid
Andere dorpen omschrijven ons als:
ondernemend, actief, zelfredzaam en gezellig
Ons dorpsmotto:
'Met mekare, veur mekare'
Belangrijke gebeurtenis:
Uitvoering vorig dorpsplan, waaronder nieuw dorpsplein 'Bouwhuisplein'
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een dorp waar iedereen graag woont, met voldoende voorzieningen en inwoners die naar elkaar omkijken en het dorpsleven samen leuk maken.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Broekland telt:
± 730 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
We hebben een online enquête gehouden en gaan nu de meest genoemde thema's in kleine groepen duiden en uitwerken in verbetervoorstellen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan een zo groot mogelijke groep dorpsgenoten.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Er is een enorme vraag naar woonruimte in het dorp, zowel naar bouwkavels als huurwoningen. Dit is een belangrijk thema binnen PB Broekland en we hebben nauw contact met o.a. de gemeente hierover.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Uit de enquête voor het dorpsplan hebben we een aantal initiatieven opgehaald die we willen oppakken om Broekland nog mooier en leuker te maken. En uit de respons bleek ook duidelijk dat men voorzieningen als de dorpswinkel, de huuskamer en de sporthal heel belangrijk vindt.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
In de kerk vinden geen eucharistievieringen meer plaats, alleen soms ontmoetingsbijeenkomsten. Er is een lokale werkgroep die zich bezighoudt met de herbestemming van het kerkgebouw na sluiting van de kerk.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
ouderen, patiënten fysio, verenigingen voor overleg, dorpsgenoten van alle leeftijden (specifieke activiteiten zoals kaarten)

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.