Introductie

Het dorp Daarle maakt deel uit de van de Twentse gemeente Hellendoorn. Het ligt in het westen van Twente, pal op de grens met Salland. Daarle is van oorsprong een esdorp, omringd door moerassen en veengronden. Getuige archeologische vondsten, variërend van vuurstenen werktuigen tot Romeinse mantelspelden, is deze plek al lang bij mensen in trek. Daarle wordt voor het eerst vermeld als ‘Darloe’ in een goederenlijst van het Westfaalse klooster Werden aan de Ruhr uit 933-936.

Kerkelijk gezien is Daarle een protestants dorp met een hervormde en een gereformeerde kerk, die gesticht werden in respectievelijk 1855 en 1933. De hervormden begonnen hun pogingen tot stichting van een zelfstandige kerk al in 1837. Dit lukte 20 jaar later toen men daarvoor zelfs van koning Willem III toestemming kreeg. De gereformeerden poogden in 1894 een zelfstandige gemeente te stichten, maar aanvankelijk wilde de moederkerk in Hellendoorn geen medewerking verlenen. In 1933 werd de kerk dan toch gebouwd.

Tegenwoordig wordt Daarle gekenmerkt door een hoge es met een afwisselend landschap van weilanden, bos en water. Belangrijke toegangswegen zijn de Hellendoornseweg (leidend naar de gelijknamige plaats waarop de bevolking wat voorzieningen betreft georiënteerd is) en de Dalvoordeweg. In Daarle stoppen verschillende buurtbussen bij halte ’n Tip.

Daarle kent een actieve gemeenschap en heeft een grote sociale cohesie. Binnen het grote palet aan lokale verenigingen op cultureel en sportief gebied is de kalveropfokclub KOC Daarle opvallend: in het dorp vindt jaarlijks (begin september) een kalverkeuring plaats voor jongeren uit Daarle en omstreken. De natuurrijke omgeving van het dorp leent zich goed voor wandel- en fietstochten. Over fietsen gesproken: een bedrijf uit Daarle met bovenregionale uitstraling is Valk Tweewielersport. De rijwielhandelaar verkoopt niet alleen nieuwe en gebruikte fietsen, brommers en scooters, maar ook klassieke oldtimers. (Oldtimer)onderdelen worden vanuit Daarle in het hele land geleverd.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De belangen van de inwoners behartigen op gebied van wonen, leefomgeving, voorzieningen, sport, sociale cohesie, ondernemerschap, ouderenzorg, etc. Waar het een gezamenlijk belang betreft zijn wij vaak bemiddelaar / gesprekspartner van de gemeente. We werken 4 jaarlijks een Dorpsontwikkelingsplan uit met inwoners en beheren de dorpsgelden voor doelen in het dorp.
Actief sinds:
1968
Speciale feestdagen:
  • Feestweekend/week rond koningsdag. Dit wordt al jaren gevierd met een zeskamp, playbackshow, culturele avond, feestavond en praisedienst. - wandelvierdaagse in mei/juni
  • Plaatselijke amateur autocross; meestal in april, soms in oktober (uitwijkmaand)Trekkerslep in juniKalveropfokclub in zomermaandbeachvolleybal in zomerschiettoernooi in novembermuziekuitvoering in novemberToneeluitvoering in november of maart4x4 toernooi en mixtoernooi van voetbal in juni - Nieuwjaarsfeest (nieuwjaarsdag)
  • Vakantiebijbelclub in voorjaarsvakantie - Houtdorp bouwen in zomervakantie
Ons dorp staat bekend om:
Grote sociale cohesie, verbondenheid, saamhorigheid. Noaberschap. Ons kent ons. Omzien naar elkaar. We hebben de basissporten, muziekvereniging- toneel en schietvereniging. Dagbesteding en soos voor ouderen. Twee kerken met veel vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen. Daarnaast hebben we een supermarkt, kapper, cafe, dorpshuis, tankstation. Er komen wel steeds meer mensen van buitenaf wonen, maar ook zij nemen vaak wel deel aan activiteiten/besturen/verenigingsleven.
In ons dorp zijn we trots op:
M.n. Noaberschap, omzien naar elkaar. betrokkenheid. De basissporten en cultuurverenigingen die we hebben. De basisschool die het goed doet, de kerken en de vrijwilligers die zich overal inzetten. Al wordt het aantal vrijwilligers wel minder en lopen de kerken leeg. Daarom zijn we bezig met de planvorming voor een nieuw te bouwen MFA, 1 gebouw voor sport en cultuur en waar nodig in de toekomst voor de kerken.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Klein, sociaal, actief, noaberschap hoog in vaandel
Ons dorpsmotto:
Daarle; buitengewoon b(l)oeiend
Belangrijke gebeurtenis:
Woningbouw, aanleg Daarle Centraal (een speelplek met klein voetbalveldje naast de school), opzet wandel 4 daagse, 5 jaarlijkse optochten 5 mei. Wapendropping uitgevoerd door toneelvereniging, historische boeken over Daarle die geschreven zijn. Project Groote Jan. Planvorming omtrent nieuw te bouwen MFA en de samenwerking van alle verenigingen/huurders hierin. Daarnaast hebben we een energie cooperatie op kunnen richten na 2 jaar met 25 inwoners in werkgroepen aan de transitie te hebben gewerkt.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Openbaar vervoer (wij hebben alleen een buurtbus), voor het zwembad zijn we afhankelijk van Den Ham/Nijverdal, De fietsenmaker is gestopt, dus nu moeten we hiervoor ook naar andere plaatsen. Verder hebben we niet zoveel wensen. Behalve dat wat we hebben (basisschool, sport, cultuur, voorzieningen) kunnen blijven bestaan.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
We zitten vooral verlegen om woningbouw. Gemeente Hellendoorn heeft lange tijd geen grond willen aankopen en hierdoor is het erg gestagneerd. Jongeren trekken weg. We willen graag bloeiende verenigingen, met voldoende vrijwilligers (vandaar de MFA planvorming) en een woonplek voor alle leeftijden. Behouden wat we hebben. Liefst nog uitbreiding van winkel/voorzieningen. Maar omdat we altijd al van omliggende dorpen afhankelijk waren hebben we bijna allemaal eigen vervoer. Ook kleine ondernemers zouden een betere kans moeten krijgen om te kunnen blijven wonen en een schuur te zetten
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Daarle telt:
± 850 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
De visie hebben we gezamenlijk met 25 inwoners en de bovenbouw basisschool uitgewerkt. Daarna hebben we alle inwoners uitgenodigd om aan te geven wat zij het belangrijkste vonden. De 4 jaar zijn nu voorbij en de punten die over zijn nemen we mee in de volgende Dorpsontwikkelingsplan, die we weer met de inwoners gaan maken.We hebben een enquête gehouden online en op papier om de woningbehoefte te peilenWE hebben een enquete gehouden om meningen te peilen over de energietransitie, windmolens, zonneparken, etc

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
De afgelopen 4 jaar is er niet gebouwd voor jongeren/ouderen en het duurt nog 2 jaar voor het vergunningstraject gelopen is voor plannen die er liggen. Dit duurt veel te lang. Er zijn al heel veel jongeren weggetrokken uit het dorp. Voor mensen van buitenaf zijn onze woningen goedkoop en zij komen hier wel wonen. Niks mis mee, al voelen ze zich niet allemaal betrokken bij het dorp. We zijn over woningbouw in nauw contact met de gemeente. Al moeten wij wel heel hard trekken om de voortgang erin te houden. De nieuwe burgermeester en lokale partij zijn in voor een lange termijn visie. Daar kunnen we helemaal achter staan!
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp: Zoals ik al aangaf zijn we bezig met planvorming MFA Daarle. Hierin trekken we samen op met alle sport- en cultuurverenigingen (Helaas doet de school niet mee) Hiermee hopen we te bereiken dat er een nieuwe boost gegeven wordt aan het verenigingsleven, vrijwilligerswerk. En hopen we minder bestuurders in te hoeven zetten (omnivereniging). De kerken lopen leeg, maar samenwerking is nog niet aan de orde. Daarom nemen we wel een extra zaal op in onze planvorming MFA.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
De minimale voorzieningen die we hebben moeten we echt behouden, anders loopt ons dorp straks leeg. We hebben een basisschool, peuterspeelzaal, BSO, bibliotheek, supermarkt, waar je ook geld kunt pinnen, een kapper een cafe, een dorpshuis en tankstation en een buurtbus. De basisporten en cultuurverenigingen. De winterbus voor vervoer studenten naar Almelo is in coronatijd gestopt en komt niet terug (diep treurig).
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
We kunnen alles met hen bespreken als we dat willen. Maar meestal hebben we contact tijdens gemeenteavonden van de kerk en horen en bespreken we daar veel dingen, bijvoorbeeld: de leegloop van de kerken. De kansen om samen te gaan, of juist totaal iets anders. Andere vormen voor betrekken jeugd, energie maatregelen.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.