Introductie

De Krim is een veenkoloniaal dorp in Noordoost Overijssel nabij de grens met Drenthe. Het maakt deel uit van de gemeente Hardenberg. Het dorp kent overwegend lintbebouwing en ligt tussen Slagharen en Coevorden. De Krim is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1862 werd de concessie voor turfwinning verleend.

Over de oorsprong van de naam ‘De Krim’ bestaan twee theorieën. De naam zou kunnen verwijzen naar de Krimoorlog (1853-1856) of naar een bocht (krimp) in de Lutterhoofdwijk, een zijkanaal van de Dedemsvaart die dwars door het dorp loopt. Het eerste gedeelte van de Lutterhoofdwijk, tot de bocht bij De Krim, werd in 1855 gegraven. In 1866 werd het kanaal doorgetrokken naar Coevorden. In 1897 werd het dorp aangesloten aan een tramlijn die vijftig jaar later is opgeheven. Nu is De Krim met het ov goed bereikbaar met de bus.

De omgeving van De Krim bestond tot de komst van de veenarbeiders vooral uit moerassig gebied. Na de turfwinning vestigden zich akkerbouwers op de vruchtbare grond. Het gebied was vooral in trek bij Groningse boeren. De vele aardappelen die ze verbouwden werden verwerkt in een aardappelmeelfabriek. Nadat die al in 1911 failliet ging, namen de boeren op coöperatieve basis de fabriek over onder de naam Onder Ons. Later kwam de fabriek in handen van de aardappelzetmeelcoöperatie AVEBE. In 1990 ging de fabriek voorgoed dicht, maar in de voormalige spoelwaterbassins strijken sindsdien vogels neer die er rusten en foerageren. Daaronder zitten bijzondere soorten, zoals de zwartkopmeeuw, ransuil en blauwborst. Het vogelgebied staat bekend als de Vloeivelden De Krim en is circa 65 hectare groot. Via een uitkijktoren krijgen bezoekers een mooi overzicht over het terrein.

De Krim is aan actief dorp met veel lokale verenigingen. Speciale vermelding verdient het Zwembad Onder Ons De Krim: het wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. MFA de Beuk in de Krim werd op 18 januari 2023 geopend door Zijne Majesteit Willem-Alexander.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De stoffelijke en cuturele belangen van de gehele bevolking van De Krim te behartigen en het dorp als zodanig leefbaar te houden voor al zijn inwoners.
Actief sinds:
1918
Speciale feestdagen:
  • Oranjefeest - Rondom koningsdag
  • Vezeldagen De Krim - Laatste weekend van september.
Ons dorp staat bekend om:
De Krimse Kracht; alles wat niet lijkt te kunnen pakken we toch aan en meestal met succes. De inwoners van De Krim zijn nauw betrokken en verantwoordelijk voor de toekomst van het dorp.
In ons dorp zijn we trots op:
Realisatie sportpark vv DKB '44 / Tennisvereniging De Krim, realisatie multifunctionele accommodatie en eigen beheer zwembad.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Doorzetters, doeners. De Krimse Kracht.
Ons dorpsmotto:
Krimse Kracht
Belangrijke gebeurtenis:
De tot stand koming van de plannen voor een multi functionele accommodatie (MFA). Geen doel op zich maar om de leefbaarheid van het dorp te borgen. Door de komst van het MFA komt er ook weer woningbouw op gang, wordt er een nieuw school gebouwd en mogelijk een wooncentrum met zorg.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Minder direct doen maar eerst in goed overleg, wat meer lobbykracht richting belangrijke stakeholders.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Gerealiseerd MFA, ca 75 woningen groter, wooncentrum met zorg, nieuwe school en alle huidige voorzieningen in bruisende toestand.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

De Krim telt:
± 1650 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Inloopavonden.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Kunnen we wel snel genoeg bouwen en voor een betaalbare prijs om de jeugd te behouden. Samenwerking met de gemeente middels een woonconvenant.
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Veel gebeurt met vrijwilligers, houden we ook vrijwiligers voor de toekomst? O.a. cursus bij huiswerk.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Gebouw is bijna gereed. Nu moet de werking en de exploitatie de komende jaren ook volgens plan gaan. Nieuw fris stichtingsbestuur tbv beheer aangesteld.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Gezamelijk organiseren van activiteiten:
In het oranjefeest en vezeldagenfeest is ook ruimte voor een kerkdienst in de feesttent.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.