Introductie

De Pollen is een dorp in de gemeente Twenterand. Het is een lintdorp: de huizen en overige gebouwen staan aan weerszijden van de Oude Hoevenweg. De Pollen betekent ‘zandhoogten’, daarmee verwijzend naar de zandruggen die het veengebied hier karakteriseerden. Het dorp is omstreeks 1800 ontstaan als een nederzetting van turfstekers en turfschippers. De straatnaam Turfschuit in De Pollen verwijst nog altijd naar deze veenafgravingsactiviteiten. Na een proces van ruilverkaveling in het gebied in de jaren zestig van de twintigste eeuw vestigden zich nieuwe inwoners in De Pollen. Het dorp heeft een kerk, basisschool en buurtsupermarkt.

De Pollen werkt nauw samen met de buurtschap West-Geesteren. Opvallend is dat deze buurtschap in een andere gemeente ligt dan Twenterand, namelijk de gemeente Tubbergen. Zo delen De Pollen en West-Geesteren hun belangenvertegenwoordiging (Plaatselijk Belang De Pollen/West-Geesteren), organiseren ze samen de drukbezochte Zomerfeesten in het laatste weekend van augustus en hebben ze sinds 2022 zelfs een gezamenlijk vlag. De vlag bestaat uit een deel voor De Pollen (blauw met gele zandpollen) en een deel voor West-Geesteren (klavertje als symbool voor landbouw in een wit vlak). De vlag moet de rust en ruimte in de streek symboliseren.

In De Pollen is een bijzonder rijksmonument te vinden: een eenklaviers kabinetsorgel uit 1766, te bewonderen in de plaatselijke kerk. Ook zijn De Pollenaren trots op de Engbertsdijksvenen, een uitgestrekt natuurgebied ten noorden van het dorp. Het is een ‘staatsnatuurmonument’ dat als laatste grootschalig verveende gebied in ons land enig in zijn soort is. Het areaal omvat een oppervlakte van duizend hectare en is bij wandelaars en natuurliefhebbers geliefd. De Engbertsdijksvenen herbergen unieke flora en fauna, waarover vrijwilligers een hoop informatie hebben verzameld. Zo tref je hier nog veenbessen, zonnedauw en lavendelhei aan. Ook komen er veenmollen, heikikkers en keizerlibellen voor, evenals zeldzame vogelsoorten.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Belangenbehartiging van haar leden
Actief sinds:
1950
Speciale feestdagen:
  • Zomerfeest - Laatste weekend van augustus
Ons dorp staat bekend om:
Rust en kleinschaligheid
In ons dorp zijn we trots op:
Zomerfeest, Veenmuseum, Engbertsdijksvenen.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Enigszins neerbuigend
Ons dorpsmotto:
Gemoedelijkheid, niet moeilijk doen. Leven en laten leven.
Belangrijke gebeurtenis:
2022 presentatie eigen vlag de Pollen/west Geesteren. 2022 realisatie monument de Turfschuit. 2000 Zomerfeest Multifunctionele Ruimte
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Zalk om de gehele gemeenschapszin zin op alle fronten. Gemeenschapszin op alle fronten voor ons dorp.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Houden zoals het nu is.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Algemene leden vergadering en enquêtes

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Behoud van woningen voor de jongeren die in het dorp willen blijven wonen.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Aankoop kerk
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Toekomst kerkgebouw en eventueel koop kerkgebouw.

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.