Introductie

Giethoorn is een ‘waterdorp’ dat vanaf 2001 tot de gemeente Steenwijkerland behoort. Vanwege het unieke stelsel van dwarssloten, grachtjes en bruggetjes wordt de nederzetting ook wel ‘het Venetië van het Noorden’ genoemd. Veel oudere Nederlanders kennen Giethoorn dankzij de film ‘Fanfare’ (1958) van Bert Haanstra. Maar het dorp is ook een begrip bij toeristen, uit binnen- en buitenland. Behalve bij Europeanen staat Giethoorn op het netvlies van Chinese en Arabische bezoekers. Ze zien in het dorp een bevestiging van hun beeld van ‘het waterrijke Holland’.

Giethoorn is rond 1200 gesticht. Het gebied was toen nog woest en ledig. Naar verluidt brachten ‘flagellanten’ (geselbroeders oftewel monniken die zichzelf geselden) zo’n eeuw later de plek tot bloei, vooral nadat ze erachter kwamen dat gedroogde veenbagger goed gebruikt kon worden als brandstof. De oorspronkelijke bewoners staken echter ook al turf.

Door de grootschalige vervening van het gebied ontstonden vanaf de vijftiende eeuw in de omgeving van Giethoorn meren, zoals de Bovenwijde en Beulakerwijde. In de negentiende eeuw was Giethoorn welvarend. De bevolking was actief in het veen en in de landbouw, maar ook in de hooi- en rietteelt. Het dorp had zelfs zes scheepstimmerwerven voor de bouw van kleine schepen. Deze bootjes werden eerst gebruikt om de turf te vervoeren, maar later ook voor het transport van agrarische producten die de boeren in de omgeving leverden. Door de mechanisatie in de landbouw nam het aantal boerenbedrijven echter af, terwijl de toeristische sector belangrijker werd.

Tegenwoordig wordt het water in Giethoorn vooral voor recreatieve doeleinden ingezet. Typerend voor het dorp is dat de brandweer nog steeds een blusboot heeft en dat het vuilnis deels via het water wordt opgehaald. Om de natuur te ontzien, zijn veel boten uitgerust met een elektromotor. Zo is er geen overvloed aan lawaai en kan er geen olie in het water terechtkomen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Bevorderen leefklimaat, bevorderen recreatieve voorzieningen voor bewoners, handhaven dorpskarakter
Actief sinds:
1997
Speciale feestdagen:
  • Gondelvaart weekend - Laatste weekend van augustus
Ons dorp staat bekend om:
Het unieke authentieke karakter met een mix van ondernemers, oorspronkelijke bewoners/families en vele nieuwkomers die met elkaar een goede samenleving hebben.
In ons dorp zijn we trots op:
Het unieke karakter van het dorp waaraan vele honderdduizenden per jaar uit de hele wereld met bewondering komen genieten en tegelijkertijd het voor de eigen bevolking goed wonen is. Dat daar soms spanning op staat is logisch.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Venetië van het noorden, Giethoorn
Ons dorpsmotto:
"Het is eigenlijk een vreemd dorp"
Belangrijke gebeurtenis:
De gemeentelijke herindeling
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Behoud van unieke authentieke karakter
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Giethoorn telt:
± 140 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Online enquêtes en inloopavonden

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme
Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
Van de gemeente die de explotatie heeft uitbesteed aan een stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Combi van beide
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Vergaderingen, sportverening bibliotheek ea

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.