Introductie

Het dorp Glanerbrug ligt ten oosten van Enschede, waartoe het bestuurlijk gezien ook hoort. Ondanks zijn behoorlijke omvang heeft het geen eigen postcode. Maar door uitbreiding van de Enschedese nieuwbouwwijk De Eschmarke groeien ‘de stad’ en Glanerbrug steeds meer naar elkaar toe. Glanerbrug heet zo vanwege de brug die halverwege de vijftiende eeuw over de Glanerbeek werd aangelegd. Gezien de ligging aan de grens was de nederzetting destijds een belangrijke stopplaats op de handelsweg Deventer-Münster. De beek vormt nog altijd de rijksgrens met Duitsland – Glanerbrug staat dan ook bekend als ‘grensdorp’.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw groeide Glanerbrug sterk door de ontwikkeling van de textielindustrie aan weerszijden van de grens. Zo was de in 1868 gestichte katoenspinnerij Eilermark in het Duitse Gronau voor een groot aantal inwoners – onder wie veel ‘arbeidsmigranten’ uit Friesland, Drenthe en de Kop van Overijssel – een belangrijke werkgever. Met de groei van het dorp kwamen er ook voorzieningen, zoals scholen, kerken en verenigingen. Chr. Muziekvereniging Wilhelmina, opgericht in 1901, was de eerste vereniging en bestaat nog steeds. Verder kreeg Glanerbrug meerdere sportverenigingen.

In de media is Glanerbrug bekend komen te staan door een meteorietinslag in een huis in 1990. Ook cabaretier Herman Finkers verwerkte het dorp in een van zijn sketches. En sinds 2017 heeft Glanerbrug als enige plaats een benzinepomp met rijksmonumentale status.

In 2021 konden betrokken dorpsgenoten via het project ‘De Droom van Glanerbrug’ aangeven hoe ze de toekomst van hun dorp zien. In top drie stonden de volgende wensen: (1) het heropenen van zwembad De Brug, (2) het veiliger maken van de Gronausestraat (waar fietsers en auto’s regelmatig om voorrang strijden) en (3) het nieuw leven inblazen van het Brugger Festijn, het traditionele dorpsfeest met een braderie. In 2022 werd de derde wens al ingelost: begin september vond het Brugger Festijn ‘nieuwe stijl’ plaats.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Financiële diensten
Financiële diensten
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Vervoer en ICT
Vervoer en ICT
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het ontwikkelen en stimuleren van en deelname aan activiteiten die er op gericht zijn of tot gevolg hebben de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in en rond Enschede in het algemeen en in het dorp Glanerbrug in het bijzonder, te bevorderen. Het initiëren, stimuleren en coördineren van activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van samenwerkingsmogelijkheden tussen burgers, zowel individueel als in groepsverband, en het samenwerken met organisaties, die een zelfde doel nastreven. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Actief sinds:
1980
Ons dorp staat bekend om:
De laatste decennia is Glanerbrug enorm gegroeid en is de sociale cohesie op de achtergrond verdwenen, en corona heeft de afstand alleen maar groter gemaakt. Nieuwe dorpsgenoten ervaren het dorp als gemoedelijk, gezellig, mensen zijn makkelijk toegankelijk. Dit horen we terug van zowel bewoners als ondernemers. Dit heeft ons op het idee gebracht om een dorpsfeest te organiseren om dit gevoel te vergroten en versterken, kortom Noaberschap zoals het hoort in een Dorp. Het dorpsfeest is niet alleen een feest van PLEZIER, maar ook van EIGENAARSCHAP voor IEDEREEN in Glanerbrug en waarbij de strategische gedachte van de ‘Droom van Glanerbrug” niet uit het oog moeten verliezen. Wij beogen met dit dorpsfeest ook dat het gesprek wordt gevoerd over onze toekomst van Glanerbrug, een dorp wat ertoe doet, waar iets te beleven valt en wat mensen aan zich bindt. Op deze manier willen wij de sociale cohesie in ons dorp herstellen en versterken. Daarom is het goed om stil te staan bij: hoe gebruiken we het dorpsfeest om HEEL Glanerbrug te laten weten dat WIJ over onze EIGEN toekomst gaan? Hoe komen wij tot een participatiesamenleving met meer autonomie en eigen regelruimte/zelfbeschikkingsmogelijkheden. Daarvoor hebben we hun inbreng, hun meedenk- en meedoen kracht nodig.
In ons dorp zijn we trots op:
Een kansrijke heropening van het in 2017 gesloten zwembad de Brug. De ontwikkelingen m.b.t.participatie i.c. de “Droom van Glanerbrug”. Dit is een beweging waarin wij als Glanerbrugse gemeenschap willen nadenken over de toekomst van ons dorp met als doel om Glanerbrug nog mooier te maken. Eenieder die wil meedoen is van harte uitgenodigd. Wij worden daarbij ondersteund door Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Kern van onze aanpak is samen werken, samendoen en samen te leren. Hoe komen wij tot een participatiesamenleving met meer autonomie en eigen regelruimte/ zelfbeschikkingsmogelijkheden.
Ons dorpsmotto:
Nu is het aan ons.
Belangrijke gebeurtenis:
Sluiting van het zwembad de Brug in 2017 en de actie geïnitieerd door de Dorpsraad om het zwembad weer heropend te krijgen. Dit heeft geleid tot een kansrijke mogelijkheid door het beschikbaar stellen van een bedrag van 2,2 miljoen vanuit het coalitieakkoord.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Zie ons project de Droom van Glanerbrug. Normaal gesproken houdt een bepaalde (beperkte) groep mensen zich bezig met dit thema. ‘De rest’ is geen mede-eigenaar van het onderwerp en is niet ‘betrokken’, ‘aangehaakt’ of ‘doet niet mee’. Dat was de situatie - tot nu toe. De Droom van Glanerbrug en Studio Vers Bestuur werken samen om uit te vinden: Hoe gaat ‘de rest’ van Glanerbrug AANSLUITEN en MEEDOEN? Wat jou motiveert, waar jij blij van wordt, jouw kernwaarden - die kunnen juist tegenovergesteld werken bij een ander. Het besef dat anderen niet zijn zoals jij, is een essentieel inzicht. Gandhi zei daarover: “Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij”. Dat vraagt een verandering van iedereen die op de een of andere manier ‘bevoegd gezag’ is: voorzitters, penningmeesters en secretarissen; directeuren en politici; projectleiders en adviseurs. Uiteindelijk streven wij naar een zelfbeschikking voor de Glanerbrugse samenleving wat kernachtig is samen te vaten als “Nu is het aan ons”.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Glanerbrug telt:
± 12920 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Onlangs een animo-peiling gehouden (digitaal) met betrekking tot het heropenen van het zwembad de Brug.Ophalen van 'dromen' ten behoeve van de droom van Glanerbrug.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Hoe krijgen wij dat iedereen mee gaat doen, dat het van 'ons' wordt.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Bestuurlijke inbedding van de Droom van Glanerbrug.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.