Introductie

Herxen is een buurtschap tussen Wijhe en Zwolle, behorend bij de gemeente Olst-Wijhe. Aan de westkant van de nederzetting ligt de IJssel, aan de oostkant het spoortraject Zwolle-Deventer. Vanuit De Herxer Marke – het dorpshuis waar de lokale vrijwilligers traditioneel samenkomen – worden tal van activiteiten door en voor de gemeenschap georganiseerd, zoals de Herxer Feesten in juni, de Appelpersdag in de herfst en de Kerstmarke in adventstijd.

In historische bronnen wordt Herxen voor het eerst vermeld in 1440. Herxen was vroeger bekend vanwege het gelijknamige kasteel dat in 1400 al in bezit was van de familie Van Essen. In 1504 erfde Berend van Hackfort, die zich in Overijssel bestuurlijk verdienstelijk heeft gemaakt, het kasteel van z’n moeder, Margriet van Essen. Of Berend van Hackfort en zijn nazaten veel op kasteel Herxen verbleven, is onduidelijk. Kasteel Herxen is na 1808 afgebroken.

Een bekende verschijning in Herxen zijn de vrachtwagens van transportonderneming Grolleman waar meer dan 100 mensen werken. De firma, waarvan de historie teruggaat tot 1931, is gespecialiseerd in het vervoer van bouwmaterialen-, koel- en vriestransport. Herxen staat verder bekend om de kleigaten waar in winterse omstandigheden graag geschaatst wordt. De kleigaten zijn onderdeel van de ‘Tichelgaten’, een natuurreservaat ten noorden van de buurtschap. De Tichelgaten staan bij vogelaars op het netvlies vanwege de talrijke ganzen die er jaarlijks overwinteren.

Een recente ontwikkeling die van belang is voor de buurtschap is de dijkverlegging bij Paddenpol tussen Wijhe en Herxen. Het project is een goed voorbeeld van integraal riviermanagement dat beoogt Nederlandse rivieren – in dit geval de IJssel – veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. In 2021 hebben het rijk, de provincies Overijssel en Gelderland, het waterschap en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de basis vormt voor de dijkverlegging. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor de IJssel en riviernatuur en wordt de uiterwaard beter.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Vervoer en ICT
Vervoer en ICT
Horeca
Horeca
Landbouw
Landbouw
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De leefbaarheid van de buurtschap behouden en versterken. Doormiddel van verbindende activiteiten, onze punten op de agenda bij de overheden houden.
Actief sinds:
1953
Speciale feestdagen:
  • Het jaarlijkse zomerfeest/Herxerfeest. - In het derde weekend van juni.
  • Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. - In het eerste weekend van juni.
  • Jaarlijkse Appelpersdag/oogstfeest. - Op de laatste vrijdag van september.
Ons dorp staat bekend om:
Een uitspraak die hier vaak gedaan wordt is: We doen het samen of we doen het niet. Dat is typisch ons dorp. De gezamenlijkheid komt op de eerste plaats. Hier handelt met ook naar.
In ons dorp zijn we trots op:
Op ons vermogen om nieuwe inwoners te verwelkomen en op te nemen in onze gemeenschap. Hiermee voorkomen we een tweedeling tussen autochtone en nieuwkomers.
Andere dorpen omschrijven ons als:
In Herxen is altijd wat te doen. en Wat in Herxen niet kan is nog nooit gebeurt. Hiermee bedoelt men dat we, ondanks dat we een klein dorp zijn toch veel voor elkaar krijgen. Bijv ons dorpshuis verbouwen voor 6 ton met bijna alleen extern geld en hulp van veel vrijwilligers.
Ons dorpsmotto:
We doen het samen of we doen het niet.
Belangrijke gebeurtenis:
Ons dorpshuis is de spil van de buurschap. Die is in 2020/2021 grondig verbouwt en gerenoveerd.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Wij zouden ons dorpsgenoten meer visie gunnen. Het vermogen om vooruit te kijken en een lange termijn planning te maken. Er zijn te weinig mensen in het dorp die dat kunnen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
We willen graag 15 tot 20 woningen erbij voor starters en senioren. Een duurzaamheidsproject wat financiën genereert. Het kruispunt N337/Herxen veiliger en toegankelijker.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
We vragen enkele mensen die we tegenkomen in het dorp of in het dorpshuis.Of we gaan deur aan deur. Dat is goed te doen in onze kleine buurtschap met 120 huishoudens.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Wonen is voor ons de grootste. De lokale overheid is niet heel gewillig om te gaan bouwen in de buurtschap. Inmiddels hebben we zelf een traject op gezet om tot bouwen te komen. Hierbij is de gemeente en provincie aangesloten maar we moeten het uiteindelijk zelf doen blijkt.
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
Het kruispunt N337/Herxen is onveilig zeker voor fietsers die over willen steken. Automobilisten die willen invoegen komen er bijna niet tussen vanwege de drukte. Daarbij worden veel risico`s genomen. De uitdaging is de aanpassing van het kruispunt op de agenda bij de gemeente en de provincie te houden. Daarbij heeft de gemeentelijke overheid eigenlijk geen geld om in de aanpassing te stoppen.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
De uitdaging is net als in heel Nederland. Hoe ga je op een manier betaalbaar verduurzamen.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Een activiteitencommissie organiseert voor alle leeftijden activiteiten.

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.