Introductie

Hoonhorst is gelegen in het Overijsselse Vechtdal en onderdeel van de gemeente Dalfsen. In historische bronnen wordt de naam ‘Hoonhorst’ voor het eerst vermeld in 1369. In het archiefboek van Rechteren is dan sprake van het erf ‘Hohenhorst’.

Na de reformatie werd het katholieke geloof in deze contreien onderdrukt. Hoornhorst was een van de weinige katholieke enclaves in dit deel van Overijssel (naast bijvoorbeeld Wijthmen en Vilsteren). Rond 1750 werd er een kerk gebouwd, waaromheen de kern Hoonhorst tot ontwikkeling kwam. Sindsdien is het dorp katholiek gebleven. Passend bij de katholieke signatuur van het dorp wordt er elk jaar carnaval gevierd met carnavalsvereniging de Hoonakkers als drijvende kracht. Hoonhorst heet dan even Hakkersdonk. Een ander belangrijk lokaal evenement is het Sproeifeest, telkens in de laatste week van juni. Centraal tijdens dit feest staan een truckersfestival en de Hoonhorster Joarmarkt.

In Hoonhorst staat een monumentale molen, Molen Fakkert. In de jaren 1930 is het bouwwerk onttakeld, maar dankzij een restauratie die in 2011 gereed kwam is de molen weer maalvaardig. De omgeving van Hoonhorst kenmerkt zicht door een golvende landschap, oude zandwegen, restanten van de Vechtarm en esakkers, afgewisseld door groene bosgebieden en landgoederen. Wandelaars komen aan hun trekken op Landgoed De Hoonhorst, dat deel uitmaakt van de landgoedwandeling De Hoonhorst, De Horte en Mataram (13 km). Langs Hoonhorst loopt verder het Overijssels Havezatenpad.

Hoonhorst staat bekend als een duurzaam en sociaal dorp. Als motto hanteert het dorp z’n eigen 4G: groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig. Hoonhorst kijkt ver vooruit, ja zelfs tot 2050, en neemt op de toekomst alvast een voorschot door te investeren in duurzame energie, schone vervoersoplossingen en afvalbeheersing. Zo heeft het dorp al sinds 2012 een dorpsdeelauto, gebruikt een deel van de boeren bladeren als meststof en wordt er volop werk gemaakt van het CO2 vrij maken van de omgeving.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Wij houden ons bezig met zaken, die voor het dorp van belang zijn. We nemen initiatieven, komen met ideeën en maken mensen in het dorp enthousiast. Daarnaast werken we mee aan initiatieven en activiteiten van andere groepen die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.
Actief sinds:
1937
Speciale feestdagen:
  • Sproeifeest - Laatste weekend van juni
  • Kachel FM - September
  • Oranjefeest - Koningsdag
Ons dorp staat bekend om:
Een klein dorp met een groot groen buitengebied waar het goed vertoeven is. Een dorp met gedreven enthousiaste mensen die houden van gezelligheid.
In ons dorp zijn we trots op:
Dat wij als klein dorp met inzet en kennis van eigen inwoners veel bereiken
Andere dorpen omschrijven ons als:
Klein, actief dorp
Ons dorpsmotto:
Groen, gezond, gemeenschappelijk én gezellig
Belangrijke gebeurtenis:
Winnen van de duurzaamheidsprijs in 2010. Deze prijs heeft veel te weeg gebracht en mogelijk gemaakt. Een deel is gebruikt om projecten te financieren, een deel is gebruikt om projecten aan te jagen en een deel is gebruikt voor projecten die geld genereren.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een leefbaar dorp met een mooi groen plein met een goed lopend gezellig café en een vernieuwde school. Een dorp waar ruimte is voor jong en oud en waar het prettig wonen is.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Hoonhorst telt:
± 730 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Jaarlijks is er een ledenvergadering waar leden hun standpunten over bepaalde zaken kunnen inbrengen. Hiernaast worden er soms (brainstorm) bijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners uitgenodigd worden om mee te praten/denken

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Betaalbare woningen voor iedereen, maar met name voor starters. Behoud van jongeren is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van het dorp. Geen jongeren betekent geen aanwas van kinderen en dat heeft gevolgen voor het voortbestaan van de school. De gemeente heeft onlangs grond aangekocht voor huizenbouw, de gemeente betrekt inwoners bij dit project.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Café/restaurant Kappers zou worden verkocht aan een project ontwikkelaar. Om de kroeg voor het dorp te behouden is er een dorpscoörperatie opgericht en zijn er aandelen verkocht aan de inwoners. Het dorp is nu eigenaar van het pand.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Waar leggen we zonnepanelen neer? Zijn er genoeg daken of is het nodig om vruchtbare landbouwgrond op te offeren? Plaatsen we windmolens? Gaan we van het gas af en hoe verwarmen we dan ons huis? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? Duurzaam Hoonhorst houdt zich bezig met deze vraagstukken.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Verkoop gronden van de kerk en voortbestaan van de kerk

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Hoonhorst heeft een kulturhus onder 4 daken met elk zijn eigen doelgroep: school (educatie), Potstal (sport), Café Kappers met Anjerpunt en bieb (cultuur), parochiehuis/dorpshuiskamer (welzijn)

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.