Introductie

Het dorp Lattrop wordt omringd door het Duitse grensgebied. De nederzetting ligt in een dunbevolkt deel van Noordoost Twente en heeft een agrarische achtergrond. Lattrop wordt vaak in één naam genoemd met de nabijgelegen buurtschap Breklenkamp. De officiële naam voor de woonkern is dan ook Lattrop-Breklenkamp. Naast de Simon en Judaskerk en een basisschool heeft Lattrop nog een café en een bakker. De voormalige katholieke school aan de rand van het dorp is nu in gebruik als een bed & breakfast.

De geschiedenis van Lattrop gaat terug tot de Middeleeuwen. De eerste vermelding van het dorp dateert uit 1272. In een oorkonde van de bisschop van Utrecht, die de scepter over het gebied zwaaide, staat het plek vermeld als ‘Lattrope’. Tot 1818 was Lattrop een zelfstandige boermarke. Na 1818 zijn zowel Lattrop als Breklenkamp opgegaan in de gemeente Denekamp. Sinds 2001 behoort Lattrop-Breklenkamp tot de gemeente Dinkelland.

Een van de bezienswaardigheden in het dorp is de Oortmanmolen. Het bouwwerk werd in 1799 als pelmolen nabij Appingedam gebouwd. In 1909 is de molen per schip naar Twente vervoerd om in Lattrop-Breklenkamp weer opgebouwd te worden. De aankoop werd gedaan door Johannes Oortman die er 1400 gulden voor neertelde. Tot de Tweede Wereldoorlog werd de molen gebruikt om graan te malen. In Lattrop, een van de donkerste plekken van ons land, bevindt zich daarnaast de Cosmos Sterrenwacht. Niet ver daarvandaan staat sinds 2015 het Jongkind-monument, een gedenkhuisje ter ere van kunstschilder Johan Barthold Jongkind, een voorloper van het Franse impressionisme. Op deze plek, op steenworpafstand van de Duitse grens, stond zijn geboortehuis dat inmiddels is afgebroken.

In de omgeving van Lattrop is tevens bijzondere natuur te vinden, onder meer Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse veld. Toeristen en recreanten kunnen overnachten op meerdere plekken in Lattrop, zoals campings en Landgoed De Holtweijde.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Wij als buurtschapsraad trachten het woon- en leefmilieu in deze buurtschappen en omgeving in positieve zin te bevorderen.
Actief sinds:
2004
Speciale feestdagen:
  • Lattrop - Breklenkamp pakt oet - een weekend in de maand juli
  • Popcorn, het feest in de mais. Het bijzondere aan dit evenement is dat het in zijn geheel plaats vindt midden in de mais! - op een zaterdagavond in september
  • Karbo-rit - op een zondag in de maand juli
Ons dorp staat bekend om:
De saamhorigheid, het ons kent ons, ons prachtige Twentse coulissenlandschap in de omgeving met allerlei mooie wandel- en fietspaden. Eeuwenoude eiken die door onze boeren in de omgeving zijn onderhouden.
In ons dorp zijn we trots op:
Wij zijn trots op ons dorp, hoe het zich staande houdt en hoe het de laatste jaren aan het uitbereiden is. Er blijft meer jeugd hier wonen en dat helpt om het dorp levend te houden.
Andere dorpen omschrijven ons als:
gemoedelijk en rustig dorp.
Ons dorpsmotto:
Wees welkom!
Belangrijke gebeurtenis:
Eén van de belangrijke gebeurtenissen heeft plaats gevonden in de laatste jaren waarin ons dorp, ons eigen parochie huis in eigen handen heeft gekregen en dit aankomende jaren gaat ontwikkelen tot een ontmoetingsplek voor jong en oud en er komen woningen waardoor er meer kans is om jeugd in het dorp te houden.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een levendig dorp waarin jeugd en ouderen samen het dorp in stand houden.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Lattrop - Breklenkamp telt:
± 405 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
We communiceren veel met social media en houden eens per jaar een informatieavond voor het hele dorp waarin verschillende ontwikkelingen ter sprake komen. De aanwezigen kunnen daarin ook hun ideeën of wensen ventileren.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
We hopen dat er binnen afzienbare tijd meer woningen beschikbaar komen voor de jeugd en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
Landbouw
Landbouw
We hopen dat de overheid het stikstofbeleid gaat aanpassen waardoor de landbouw in onze omgeving door kan blijven gaan. Hier in een aparte werkgroep voor opgestart wat los van onze dorpsraad staat.
Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Aankomende jaren gaat één van de belangrijkste hoofdwegen van ons dorp op de schop. De gemeente heeft aangegeven dat dit alles in goed overleg met dorpsbewoners en ons gedaan en gecreëerd wordt.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Verhuur van de pastorie, informatie avonden
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
In tweetal jaar geleden hebben we gezamenlijk het dorpsontbijt georganiseerd. Eerst een kerkviering en daarna ontbijt met alle inwoners, aan een hele lange tafel dwars door onze Dorpsstraat heen. Dit was een groot succes!

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Ouderen houden er gezellige laagdrempelige activiteiten. Er is een structureel een prikpost in gevestigd.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.