Introductie

Aan de voet van de Lemelerberg ligt Lemele, een dorp dat onder de gemeente Ommen valt. De plaatsnaam verwijst naar de zanderige kleisoort leem die hier vroeger werd gedolven. De aanwezigheid van leem was ook de reden waarom Carel Godefroi De Moen hier in 1840 dakpannenfabriek De Tichelerij startte. Na vijftien jaar, toen het Overijsssels Kanaal gereed kwam, verhuisde de firma enkele kilometers naar het zuiden omdat daar de dakpannen beter konden worden afgevoerd. In 1872 werd de steenfabriek omgezet in een zuivelfabriek.

Omstreeks 1860 werd er in Lemele een commissie opgezet die moest onderzoeken of er in het dorp een kerk gebouwd kon worden. De inwoners moesten namelijk elke zondag negen kilometer naar Ommen lopen om daar naar de kerk te gaan. Voor veel kerkgangers was deze tocht, na een week van zware arbeid, teveel van het goede. Lemele kreeg een eigen kerk, waar in 1865 de eerste dienst werd gehouden. In het begin bevond zich nog een koepel op de kerk, maar vanwege hoge onderhoudslasten besloot het kerkbestuur hem te verwijderen. In 1923 werd de kerk opnieuw verbouwd, want het gebouw was te klein om alle kerkgangers te ontvangen. Toen in de jaren 1930 bleek dat het godshuis nog steeds niet groot genoeg was, werd er in Lemele een compleet nieuwe kerk gebouwd.

In de regio staat Lemele bekend vanwege discotheek Zaal Dijk. Landelijke uitstraling heeft het dorp dankzij de Lemelerberg. Vooral ’s zomers is het een grote publiekstrekker en wordt er veel gewandeld en gerecreëerd. De uit de kluiten gewassen heuvel is een stuwwal van ruim 60 meter hoog die model staat voor het glaciale landschap in ons land. De Lemelerberg was vroeger geheel bedekt met heide. De Oranjebond van Orde heeft er vele bomen laten planten. Deze stichting heeft ook het nabijgelegen Park 1813 aangelegd.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Ideëen die in de plaats leven helpen uitvoeren door dit niet zelf te doen maar personen/groepen te vinden die het oppakken.
Actief sinds:
1980
Speciale feestdagen:
  • Lemels feest - in de 3e week van juni, 1x per twee jaar
Ons dorp staat bekend om:
De betrokkenheid van de bevolking en het omzien naar elkaar.
In ons dorp zijn we trots op:
De oud Hollandse markten in de zomerperiode
Andere dorpen omschrijven ons als:
gemoedelijk en gastvrij
Ons dorpsmotto:
gastvrij
Belangrijke gebeurtenis:
Nu worden er 150 mensen uit de Oekraine opgevangen op een bevolking van 1200 inwoners. En daar zijn wel 170 vrijwilligers aanwezig om daarbij te helpen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een levendige gemeenschap van jong en oud .
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Lemele telt:
± 775 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Tijdens de jaarvergadering van 21 maart 2022 hebben we een aantal stellingen/vragen op tafels gelegd waar de bewoners op konden reargeren. Op die avond waren 120 mensen aanwezig.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
De woningbouw zo organiseren dat jongeren kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben we het CPO opgericht.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
We hebben een energietransitie groep ingesteld die zich bezig houdt met alternatieve energiebronnen.
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Het omzien naar elkaar willen we bevorderen in het dorp.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Het inrichten van de zaal achter de kerk, en het stimuleren van het ontmoeten van ouderen.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
Zaal achter de kerk
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers & betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
muziekvereniging, ouderen, fysiotherapeut, vergaderingen, koffie drinken voor ouderen

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.