Introductie

Lettele is een Sallands dorp dat sinds 1999 onderdeel is van de gemeente Deventer. De oude naam van Lettele, ‘Letloe’, wordt in historische bronnen voor het eerst vermeld in 1390. De naam is een verwijzing naar de natuurlijke omstandigheden van de nederzetting: een loofbos met veel open plekken (‘loo’) dat van bescheiden omvang was (‘luttel’).

In de middeleeuwen bezat het zangkoor van de Lebuïnuskerk in Deventer in deze omgeving twee stukken grond: Groot Koorkamp en Klein Koorkamp. Nog steeds komen rond Lettele namen als Groot en Klein(e) Koerkamp veel voor. In het gebied kwamen akkerbouwvelden tot ontwikkeling, die men essen en kampen noemde. In een later stadium werden de nattere gronden en heidevelden ontgonnen. Bij de akkers verrezen verschillende boerderijen.

Bij een van de boerderijen werd rond 1820 een kapel gebouwd waaromheen een nederzetting ontstond. De eerste kerk verrees hier in 1855, de huidige katholieke Sint Nicolaaskerk in 1894. Rondom de kerk bevinden zich tegenwoordig enkele voorzieningen, waaronder twee horecagelegenheden en een supermarkt. Het bijzondere van de supermarkt is dat hij sinds 2020 gerund wordt door vrijwilligers uit het dorp. Sowieso zetten veel bewoners in Lettele zich in voor de lokale gemeenschap. Zo kent het dorp een verwarmd buitenzwembad dat beheerd wordt door vrijwilligers. Ook worden er talrijke culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse paasvuur, de Lettelse Revue en de Oostermaetloop, een wintercrossloop rond landgoed Het Oostermaet ten oosten van het dorp.

Gemeenschapshuis De Spil is de plek waar de inwoners regelmatig voor allerlei activiteiten bij elkaar komen. Dat geldt ook voor jongeren en gezinnen, want Lettele is een relatief jong dorp dat zich dankzij nieuwbouw in de afgelopen decennia heeft kunnen uitbreiden. Het dorp kijkt met vertrouwen naar de toekomst, zo blijkt alleen al uit de titel van het dorpsplan dat eind 2021 werd gepresenteerd: ‘Lang Leve Lettele’.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De vereniging Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen zet zich sinds 1935 in voor de leefbaarheid van het dorp, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Plaatselijk Belang vervult een centrale rol bij opstellen en uitvoeren van dorpsbrede programma’s zoals Dorpen met Karakter, Dorpsontwikkelingsplan, Dorpsvisie en de Dorpsagenda.
Actief sinds:
1935
Speciale feestdagen:
  • De Lettelse kermis - Eerste weekend van augustus
  • Paasvuur - Avond van eerste paasdag
  • Lettelse Revue - Meestal de laatste 2 weekenden van januari en eerste weekend van februari (3 weekenden)
Ons dorp staat bekend om:
Lettele is een actief Sallands plattelandsdorp, waardoor het een bruisend en leefbaar karakter heeft. Lettelenaren zijn betrokken bij hun dorp en weten dat zij gezamenlijk met vrijwilligerswerk doelen kunnen bereiken. De cultuur leeft dat als we in Lettele iets voor elkaar willen krijgen, we zelf de handen uit de mouwen moeten steken.
In ons dorp zijn we trots op:
Het dorp heeft een sterke sociale cohesie door familiebanden, vriendengroepen en het opnemen van nieuwe inwoners. Vrijwilligers en betrokken inwoners van Lettele hebben veel projecten gerealiseerd die de leefbaarheid en de gezelligheid in Lettele ten goede komen, zoals het zwembad, Kulturhus De Spil en de supermarkt.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Lettele is een dorp waar pit in zit met een rijk verenigingsleven, veel mogelijkheden voor wandel- en fietsrecreatie. Lettele is sportief en heeft op cultureel gebied ook veel te bieden. Daarnaast zijn we bekend om koe Hermien en uiteraard onze gouden Carlijn Achtereekte.
Ons dorpsmotto:
Lettele, een kern waar pit in zit!
Belangrijke gebeurtenis:
De gouden medaille van Carlijn Achtereekte en met name de huldiging in het dorp. Nieuwbouw van meerdere wijken. Opening van de spil/kulturhus.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Een mooie dorpskern. Laren is een goed voorbeeld (maar is ook een groter dorp).
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
We hopen dat de woningbouw dan gerealiseerd is voor jong en oud. Met een nieuw schoolgebouw en een nieuwe invulling van het kerkgebouw. ook de herinrichting van de dorpskern is dan hopelijk gerealiseerd.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Lettele, Linde, Oude Molen telt:
± 640 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Enquêtes, jaarvergadering, werkgroepen, via mail, in de wandelgangen.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
De plek waar de basisschool weg gaat moet opnieuw ingevuld worden en ook de kerk die sluit moet een herbestemming krijgen.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Om energie neutraal te worden in 2035. Lettele wil in 2035 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel energie wordt opgewekt in het dorp als er wordt verbruikt. Dit is een enorme uitdaging die begint bij het besparen van energie. Dit kan bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren en in het openbaar gebruik te maken van bewust belichten. We willen samen met de gemeente inwoners stimuleren om hiermee aan de slag te gaan.
Wonen
Wonen
Realiseren van de nieuwe woningbouw op korte termijn. Anders vertrekt de jeugd uit het dorp.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Hoe blijft het geloof in Lettele, op welke manier gaan we dit organiseren. En herbestemming gebouwen en gronden.
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Paasvuur, dodenherdenking 4 mei.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Ouderen, dagbesteding, handwerkclub, kinderen, sport en BSO, muziekvereniging, jeu de boules club, fysio, sportvereniging, yoga, samen eten, kaartclub, biljart vereniging, Plaatselijk belang, etc.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.