Introductie

Manderveen is de kleinste dorpskern van de gemeente Tubbergen. De nederzetting ligt geografisch gezien ten noorden van de plaats Tubbergen en grenst aan Duitsland. Zoals de plaatsnaam aangeeft, heeft Manderveen – evenals menig ander dorp in de omgeving – een veenafgravingsverleden.

Midden in het dorp staat de karakteristieke Landbouwersbank, een voormalig depot van een aan het begin van de 20ste eeuw in Almelo opgerichte aan- en verkoopvereniging. Vanaf medio 2023 is in dit centrale deel van het dorp ook een nieuw, levensloopbestendig multifunctioneel gebouw te vinden: het Kulturhus van Manderveen. In het dorpshuis kan het hele dorp samenkomen. Een bijzonderheid van dit kulturhus is dat het voor een groot deel door Manderveners zelf is gebouwd.

Binnen Twente geniet het dorp vooral bekendheid vanwege fruitgaard en fruitcafé De Manderveense Aardbei. Op de locatie van het bedrijf staat alles in het teken van aardbeien. Behalve zomerkoninkjes worden hier rode bessen, bramen en frambozen geteeld, allemaal vers van het land. Van mei tot september is het mogelijk om het fruit zelf te plukken. De fruitgaard levert niet alleen rechtstreeks aan de consument. Ook steeds meer hotels en restaurants uit de regio zijn klant geworden.

Manderveen is trots op zijn verenigingen (zoals voetbalclub VV Manderveen en klootschietvereniging KV Manderveen) én op de lokale basisschool (waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1886). Uniek voor die tijd en de decennia erna was het feit dat het een openbare school was: elk kind – protestant, katholiek of van welke geloofsovertuiging dan ook – was er vanaf het begin welkom. In het verleden van Manderveen hebben de ‘zuilen’ sowieso nooit echt een rol gespeeld, omdat de bevolking voor ongeveer de helft uit protestanten en voor de helft uit katholieken bestond. Nog steeds heeft ‘De 7 Mijlen’, zoals de basisschool nu heet, verdraagzaamheid hoog in het vaandel staan.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De Dorpsraad vertegenwoordigt Manderveen richting gemeente en wil in het belang van alle inwoners het dorp leefbaar houden.
Actief sinds:
1972
Speciale feestdagen:
  • Zomerfeest - 1x per 4 jaar in augustus.
  • Wandel3daagse - juli
  • Houtdorp - Vlak voor de zomervakantie
Ons dorp staat bekend om:
Het unieke dat in een dorp van ruim 650 inwoners meer dan 20 verenigingen actief zijn en veel mensen omzien naar elkaar en actief zijn om verenigingen in leven te houden.
In ons dorp zijn we trots op:
Saamhorigheid, onze Huiskamer.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Veel dorpen zeggen over een project zoals de verbouwing naar huiskamer: dat is alleen in Manderveen mogelijk.
Ons dorpsmotto:
Samen sterk
Belangrijke gebeurtenis:
De verbouwing van ons Kulturhus naar een multifunctionele Huiskamer waarin de basisschool, kinderopvang, alle verenigingen van sport tot cultuur en fysiotherapiepraktijk samen komen. In deze verbouwing, welke nu gaande is wordt wekelijks met veel vrijwilligers gewerkt aan de voortgang.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Meer bravoure, we worden binnen de gemeente nogal eens ondergesneeuwd door andere dorpen uit dezelfde gemeente. We mogen wel wat meer trots zijn op ons dorp.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Als een gemoedelijk klein dorp waar noaberschap nog actief is en de Huiskamer echt als ontmoetingsplek wordt gebruikt en door de inwoners wordt gerund.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet.
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Enquête, inloopavond, bij festiviteiten bewoners vragen.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Zorgen dat wonen voor jong en ouder in Manderveen betaalbaar blijft.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Zorgen dat het voor bewoners met bestaande (oudere) woningen aantrekkelijk wordt te verduurzamen binnen de beperkingen die het electriciteitsnet nu al geeft!
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Onze grootste uitdaging is het dorpshuis goed laten draaien met behulp van vrijwiligers en een goede bestuursstructuur hierbij vinden.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Jong en oud.

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.