Introductie

Nieuwleusen is een redelijk groot dorp dat grotendeels tot de gemeente Dalfsen behoort. Een ander deel is bij de gemeente Zwolle gevoegd. Nieuwleusen beschouwt zichzelf als deel van de landstreek Salland, maar valt toeristisch gezien onder het Overijsselse Vechtdal.

De naam Nieuwleusen is te verklaren uit de streekgeschiedenis. De nederzetting Nieuwleusen is in de Gouden Eeuw ontstaan door kolonisatie van het iets zuidelijker gelegen Leusen (het tegenwoordige Oudleusen). Tot die tijd was het uitgestrekte gebied van het huidige Noord-Overijssel nog woest, ledig en nauwelijks bewoond. Op de plek van het huidige Nieuwleusen lag echter zandgrond te midden van een streek die werd gekenmerkt door hoogveen in het oosten en laagveen in het westen. Zwollenaren en Kampenaren richtten omstreeks 1635 de Leussener Compagnie op die zich richtte op het ontginnen van het veen. Degenen die het werk uitvoerden, waren de eerste bewoners van Leusen.

Andere historische mijlpalen voor Nieuwleusen zijn de aanleg van de Dedemsvaart vanaf 1809 (die als vaarweg langs het dorp liep), de opening van De Rollecate in 1903 (de eerste rijksopleiding in ons land op het terrein van huishoudkunde voor plattelandsvrouwen) en opkomst en ondergang van fietsenfabriek Union (1904-2006). Ook al Union er niet meer, nog steeds kent het dorp veel industriële bedrijvigheid. En in zekere zin leeft het bedrijf voort in de Westerman Groep die logistieke diensten levert aan de (fiets)branche, zoals transport, opslag en afmontage. Zo worden de Babboe-bakfietsen in Nieuwleusen geassembleerd.

In 1982 vierde Nieuwleusen z’n 350 jarig bestaan. Daarom werd de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger opgericht die in 1998 het museum Palthehof opende. Bezienswaardig is De Massier, de laatste van een zestal lokale molens. Nieuwleusen staat verder bekend om zijn traditie op het gebied van piratenzendermuziek en prestaties in de motorsport. Naar verluidt heeft het dorp relatief gezien het hoogste aantal motoreigenaars van ons land.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Industrie en Handel
Industrie en Handel
Landbouw
Landbouw
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het doel van de vereniging is het handhaven en uitbreiden van het (algemene) voorzieningenniveau in de meest uitgebreide zin in Nieuwleusen en haar buitengebieden binnen de gemeente Dalfsen.
Actief sinds:
2001
Speciale feestdagen:
  • Oranjefeest - week t/m 1e zaterdag van september
  • MidZomer Festival - medio juni (net nieuw)
  • Koningsdag - 27 april
Ons dorp staat bekend om:
Van oudsher een agrarische ontginningsdorp met aan de andere kant een arbeidersdorp. Beide dorpen zijn naar elkaar toegegroeid waarna het middengebied sport en cultuur heeft ontwikkeld. Nieuwleusen is goed bereikbaar vanaf beide zijden. Goede ligging/bereikbaarheid t.o.v. Zwolle
In ons dorp zijn we trots op:
Arbeidsethos van de bewoners. Veel actieve vrijwilligers. Men heeft ondanks het groter worden van het dorp veel voor elkaar over. Vooral wanneer ze zelf zaken mogen beslissen/regelen.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Een dorp zonder echte kern en weinig/geen recreatie. Buitengebied verkaveld en kaal (weinig bos, lange wegen)
Ons dorpsmotto:
Doe maar gewoon, dan doei al gek genog
Belangrijke gebeurtenis:
Opheffen gemeente Nieuwleusen en opgaan van Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen. Verdwijnen van de hoogspanningsleidingen midden door het dorp waardoor daar cultuur en sport ontwikkeld kon worden. Met als laatste aanwinst in het middengebied het kulturhus.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Dorpskern waar recreatie/toerisme mogelijk is, maar ook een mooi feest/evenement gehouden kan worden.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Voldoende woonruimte in de kern voor alle inwoners met een goede ontsluiting naar de hoofdwegen.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Nieuwleusen telt:
± 7610 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
enquête en inloopavonden

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Veilige en toereikende ontsluitingen naar de hoofdwegen vanaf woon- en werklocaties. Tevens het behoud van voorzieningen en sport/cultuur.
Wonen
Wonen
Vinden van geschikte ruimte waar betaalbare woningen kunnen worden gebouwd/geplaatst.
Economie en werkgelegenheid
Economie en werkgelegenheid
Ontsluiting van het industrieterrein en vinden van geschikte industriegronden.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.