Introductie

Oldemarkt telt zo’n 2500 inwoners en is daarmee een van de grotere dorpen binnen de gemeente Steenwijkerland. Tot 1973 was het een zelfstandige gemeente in de Kop van Overijssel. Zoals de plaatsnaam al aangeeft, heeft de markt een grote rol in het dorpsverleden gespeeld. Er werd van alles verhandeld, van turf en hout tot boter en vee. Oldemarkt kwam vooral bekend te staan om de boter- en biggenmarkt. In de 19e eeuw was de botermarkt een begrip. De Lambertusmarkt, een jaarlijks terugkerend marktfestijn op Hemelvaartsdag, herinnert aan die marktfunctie, terwijl het bedrijvenpark De Boterberg een eerbetoon is aan het plaatselijke boterverleden.

Oldemarkt is een zogenaamd ‘wegdorp’, een dorp dat is ontstaan langs een belangrijke weg, in dit geval de Hoofdstraat die uitkomt op de haven. Vroeger werd hier veel turf aan- en afgevoerd. Ook voor de handel en bedrijvigheid in Oldemarkt was de haven in het verleden van belang. Maar met de teloorgang van de marktfunctie van het dorp – anders dan de nabijgelegen Friese plaats Wolvega kreeg Oldemarkt geen eigen station op het spoorwegtracé Zwolle-Leeuwarden – verloor de haven zijn handelsfunctie. Nu wordt de haven van Oldemarkt gebruikt voor de pleziervaart.

Oldemarkt heeft maar liefst drie kerken en drie scholen. Een lokale bijzonderheid is verder dat het dorp op de grens van drie verschillende landschapstypen ligt. In het westen ligt het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ten noorden van het dorp ligt het riviertje de Linde en tussen de Linde en Oldemarkt liggen de broeklanden met veenweiden. En ten zuiden strekt het eikenhoutlandschap van Paasloo zich uit. Kenmerkend voor Oldemarkt is de burenhulp die hier vroeger cruciaal was. Zo was het in de 18e eeuw gebruikelijk om per lot dijkvakken onder de plaatselijke boeren te verdelen. Zo was Oldemarkt verzekerd van bescherming tegen wateroverlast van het riviertje De Linde.
Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Horeca
Horeca
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Plaatselijk Belang Oldemarkt streeft de volgende doelen na: het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners, het behartigen van de algemene belangen van de inwoners, het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving.
Actief sinds:
1932
Speciale feestdagen:
  • Lambertusmarkt - Hemelvaartsdag
  • Dorpsfeest - Week in september
  • De Passion - Elke 3 jaar in april
Ons dorp staat bekend om:
We zijn een actief dorp van en voor de bewoners van Oldemarkt.
In ons dorp zijn we trots op:
Saamhorigheid onder de bevolking.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Een zeer actief dorp...!
Ons dorpsmotto:
Sterke verbondenheid.
Belangrijke gebeurtenis:
De ontwikkeling van plannen met betrekking tot fysieke ruimtelijke, sociale en economisch omgeving waar we tot op de dag van vandaag actief in zijn.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Geen, want we willen onszelf blijven.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een florerend dorp met een sterk sociale en economisch karakter.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Oldemarkt telt:
± 2505 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Wij verzorgen inloopavonden en hier worden de plannen voorgelegd.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Realiseren van huur woningen. Plaatselijk Belang Oldermarkt (PBO) werkt samen met de gemeente en de wooncorporatie om deze plannen vorm te geven.
Economie en werkgelegenheid
Economie en werkgelegenheid
Herontwikkeling van het Marktplein. Ruim 20 jaar een kaal en ongezellig plein, waar het PBO een nauwe samenwerking is aangegaan met de gemeente om het plein om te vormen naar een dorpsplein, waar groen de boventoon voert.
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme
Voor ons dorp een belangrijk thema, omdat het dorp de poort is tot het Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Door het aantrekken van toerisme naar ons dorp geeft dit een stimulans aan onze sociale en economische belangen.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Met de Hervormede Kerk over de herinrichting van het Marktplein.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
(Sport) verengingen, stichtingen, ouderen, kinderen en andere belanghebbenden.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.