Introductie

Overdinkel is, zoals de naam al suggereert, een plaats aan de rivier de Dinkel. Het dorp is onderdeel van de gemeente Losser. Rond 1200 wordt er in historische bronnen al melding gemaakt van ‘Overdinkel’ en ‘Overdinkelse Veld’. De buurtschap heeft zich pas ontwikkeld tot een kerkdorp na de opkomst van de textielindustrie in de Duitse buurplaats Gronau. Rond 1900 verrezen er steeds meer huisjes op de heide van het Overdinkelse Veld. Gezinnen van werkloze veenarbeiders uit Friesland, Drenthe en Noord-Overijssel vestigden zich hier om in de weverijen, spinnerijen en fabrieken van Gronau te gaan werken.

Overdinkel ligt pal aan de Nederlands-Duitse grens. Naast de textielindustrie was het smokkelen van boter, koffie, kleding en drank een tak van ‘bedrijvigheid’. Met een knipoog naar het verleden, dat garant staat voor spannende verhalen, profileert de plaats zich toeristisch-recreatief gezien nog altijd als ‘smokkeldorp’. Zo plaatsten douaniers in een boerderij op de grens - nu restaurant Rick’s Vis - mogelijke botersmokkelaars bij de warme kachel. De hitte bewees de (on)schuld van de verdachten: als ze boter bij zich hadden, droop die langs hun benen de broek uit. De Eerste Wereldoorlog betekende werkeloosheid voor de textielarbeiders in de Gronause fabrieken, maar een bloei voor de smokkelhandel.

Het kerkdorp heeft ook een ‘spirituele attractie’ te bieden. Naast de katholieke Gerardus Majellakerk ligt het Kerkebos. Het bos is aangeplant nadat de aartsbisschop in 1912
toestemming had verleend voor een jaarlijkse processie rond de sterfdag van de Italiaanse Sint Gerardus Majella (1726-1755) op 16 oktober. Maar ook buiten de Gerardusprocessie om is een bezoek aan het park de moeite waard. Het park in de vorm van een labyrint is een groene oase die uitnodigt tot bezinning. Langs de paden staan kunstwerken met tekst en uitleg, waaronder prachtig Afrikaans houtsnijwerk. Een groep vrijwilligers, de Heideploeg, zorgt ervoor dat het park er het hele jaar door netjes bijligt.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Horeca
Horeca
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Wij komen op voor de belangen van het dorp en maken ons er hard voor door samen te werken met de kern en de wethouder van Overdinkel.
Actief sinds:
2005
Ons dorp staat bekend om:
Van oudsher was Overdinkel een smokkeldorp. Er is een smokkel museum geweest, die is 10 jaar geleden afgebrand. Nu is het smokkelthema doorgevoerd in producten zoals smokkelolie, smokkelkoffie,smokkelfietstocht. Actief verenigingsleven leven door toneel, sport, voor jong en oud.
In ons dorp zijn we trots op:
Muziekkoepel, elke maand is er een optreden van de muziek verenigingen van de regio, Kerkebos - doordat de mannenvan de Heideploeg het groen zo mooi bijhouden, Trefhuus. Er worden veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Veldmousendorp
Ons dorpsmotto:
Niet bij de pakken neer zitten, schouders er onder.
Belangrijke gebeurtenis:
Dat restaurant Gamer afbrandde (Saksenstal Gerrit). Er is veel gerestaureerd en in de vorm van huizen, kerk, Trefhuus.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Meer middenstand, kleding winkel, doe het zelf winkel.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een dorp dat de voorzieningen op peil blijft houden en blijft innoveren. Zodat jong en oud de benodigde voorzieningen in Overdinkel heeft en dat het toekomst bestendig is en blijft.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Overdinkel telt:
± 3550 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Door elke 2de woensdag van de maand vergadering te houden en die vrij te bezoeken voor inwoners van Overdinkel.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Door te peilen waar behoefte aan is en dit met gemeente en woningcorporatie kort te sluiten.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
De busverbinding behouden en goed de media hier over in de gaten houden. Voordat het gezondheidscentrum er was, was er een tekort aan huisartsen. Bij de gemeenteraad geweest en hebben mede met andere gezorgd dat er meerdere huisartsen zich hier hebben gevestigd.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Dit verdient aandacht.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
Het is van de woningcoorporatie Domijn. Het is of wordt binnenkort overgedragen aan de gemeente.
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Fundament regelt Hera. Buitenlands koken voor bezoekers, actieve ontmoeting, voor ouderen. Kidsplay, volksdansen. Kaarten, yoga, vergaderlocatie, plek voor de wijkagent, horeca, voor feesten en partijen, school, sporthal. Voor jong en oud.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.