Introductie

’s-Heerenbroek is een lintdorp in de IJsseldelta, ingeklemd tussen de IJssel (op het punt waar de rivier de scherpste bocht maakt) en de polder Mastenbroek. Sinds 2001 maakt het dorp deel uit van de gemeente Kampen. De skyline van het dorp wordt – of je het nu via de weg of met de trein passeert – gedomineerd door de zuivelfabriek die overigens niet meer als zodanig in gebruik is.

In de annalen wordt ’s-Heerenbroek voor de eerste keer genoemd in 1363. In dat jaar kreeg bisschop Van Arkel het gebied van Mastenbroek en ’s-Heerenbroek onder zijn beheer. De Bisschopswetering, een van de wegen in het dorp, houdt de herinnering aan deze bisschop levend. Het meer oostelijk geleden Veecaten kwam onder invloed van de heer van Buckhorst. In het verleden hoorde de buurtschap Veecaten bij het dorp Zalk, maar nu is het onderdeel van ’s-Heerenbroek.
Dorpshuis De Kandelaar vormt de spil van het lokale verenigingsleven. Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis, vanwaar in de zomer een voetveer naar Zalk wordt onderhouden. In het veerhuis zelf is een theehuis gevestigd, waar veel fietsers en wandelaars aanleggen op hun tocht door het karakteristieke uiterwaardenlandschap van de Mastenbroekerpolder. Bij zowel het voetveer als het theehuis zijn veel vrijwilligers uit ’s-Heerenbroek en omstreken betrokken. Andere attracties van het dorp zijn de Mariakapel aan de Veecaterweg en lokaalhistorische Museum De Kroon.

’s-Heerenbroek was de geboorteplaats van Jan Pelleboer (1924-1992), de eerste echte ‘weerman’ op de Nederlandse tv. Hij bracht het weerbericht in de vorm van entertainment, met kenmerkende uitspraken als ‘Kijk nooit verder dan je neus lang is... en je neus is maar drie dagen lang’ en ‘In mijn tuin is twee kruiwagens aan sneeuw gevallen’. ‘s-Heerenbroek eert de weerman sinds 2018 met de Jan Pelleboerstraat in een nieuwbouwwijk die in het dorp is gerealiseerd.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De vereniging stelt zich tot doel de algemene belangen van ’s-Heerenbroek en haar inwoners waar mogelijk in woord en geschrift te behartigen, zonder daarbij te zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij commerciële en/of persoonlijke doeleinden na te streven. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten, zowel mondeling als schriftelijk, met alle daartoe in aanmerking komende instanties en personen, het organiseren van voorlichtingsavonden, vergaderingen en dergelijke, alsmede door alle andere wettelijke middelen, welke volgens het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging.
Actief sinds:
1981
Speciale feestdagen:
  • Oranjefeest 's-Heerenbroek - Wisselend in juni of september.
Ons dorp staat bekend om:
s-Heerenbroek is een ondernemend dorp met ongeveer 650 inwoners. Het dorp ligt tussen de Hanzesteden Zwolle en Kampen, maar ook tussen de scherpste bocht van de IJssel en één van de oudste polders van ons land Mastenbroek. We hebben ons verenigingsgebouw De Kandelaar en mede daardoor een actief verenigingsleven en veel vrijwilligers.
In ons dorp zijn we trots op:
Onze vrijwilligers, ons Oranjefeest, onze inzet dat ons dorp echt een dorp blijft ondanks alle bedreigingen.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Ondernemend, actief en creatief.
Ons dorpsmotto:
Gewoon DOEN!
Belangrijke gebeurtenis:
Het bezoek van het Koningspaar aan ons dorp in 2013.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een dorp gelegen in het groen en niet vastgegroeid aan de stad. Een sterk verenigingsleven, een basisschool met voldoende kinderen om deze in stand te kunnen houden, een verenigingsgebouw/dorpshuis waar men elkaar kan ontmoeten. Inwoners die zich gezien en gehoord voelen. Noaberschap. Een dorp dat zich kan inzetten om de leefbaarheid verder te versterken en niet steeds hoeft te vechten tegen invloeden van buitenaf.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Bijeenkomsten fysiek.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Wij hebben een dorpsvisie gemaakt en gaan me verschillende werkgroepen, waaronder wonen, aan de slag om dit verder uit te werken.
Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Onze grootste uitdaging is op dit moment de oprukkende wijk Stadshagen van Zwolle. Hoe blijven we een dorp en versterken we onze identiteit.Wij hebben een dorpsvisie gemaakt en gaan me verschillende werkgroepen aan de slag om dit verder uit te werken.
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Vanuit de Dorpsvisie willen we gaan kijken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het verenigingsgebouw. Verbouw/nieuwbouw/met of zonder school. Wat zijn de wensen enn mogelijkheden.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Wij hebben geen kerkgebouw. Ons verenigingsgebouw wordt sinds een aantal jaren wel verhuurd aan een kerk.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Alle doelgroepen. De activiteitencommissie richt zich ook op verbinding tussen jong en oud en past haar activiteiten daar ook deels op aan.

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.