Introductie

Niet ver van de Nederlands-Duitse grens, daar waar Twente overgaat in het Vechtdal, ligt het dorp Sibculo. Het plaatsje is onderdeel van de gemeente Hardenberg. Op de huidige plek van het dorp liet priester Johan Clemme aan het begin van de vijftiende eeuw een verblijfplaats bouwen. Zo ontstond in de ‘wildernisse van Zybekeloe’ (letterlijk: ‘bos op hoge zandgrond’) Klooster Sibculo. Toen heette het Cisterciënzerklooster echter Galilea Major.

De kloosterlingen hielden zich voornamelijk bezig met het ontginnen van het omliggende land. In 1412 werd het klooster Sibculo officieel ingelijfd bij de orde van Citeaux. Deze orde heeft haar moederhuis in het Franse Saint-Nicolas-lès-Cîteaux ten zuiden van Dijon. Het klooster van Sibculo won steeds meer aan belang en was tevens verbonden met de Moderne Devotie, de spirituele beweging die vanuit Deventer aan de weg timmerde. In de zestiende eeuw kwam er een einde aan het klooster van Sibculo, omdat Overijssel in 1579 besloot om zich aan te sluiten bij de Unie van Utrecht. Voor het katholicisme was vanaf dat moment geen plaats meer. In een hervormde omgeving viel het klooster ten prooi aan plunderingen.

In de eeuwen daarna verwilderde het kloosterterrein zodat er weinig aan tastbaar erfgoed overbleef. Alleen de fundamenten en archieven bleven bestaan. Om het klooster enigszins in ere te herstellen, werd in 2004 de Stichting Klooster Sibculo opgericht. In 2015 werd de heringerichte kloostertuin geopend; drie jaar later was de renovatie van de kloosterput klaar. Voor haar inzet kreeg de stichting de provinciale Moderne Devotie Award toegekend.

De Sibculoërs zijn lokaal betrokken en treffen elkaar onder meer in het verenigingsleven of tijdens dorpsfeesten. Jaarlijkse evenementen zijn de Feestweek, de Aquaklimcross en HAF (Het Allermooiste Feestje). Het laatst genoemde event is een voetbaltoernooi gevolgd door een ‘derde helft’, in dit geval een festival met muziek van Nederlandse bodem.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Horeca
Horeca
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Bevorderen leef-en woonklimaat ten behoeve van alle inwoners en zo mogelijk in overleg of samenwerking met organisaties die in het dorp activiteiten ondernemen
Actief sinds:
1983
Speciale feestdagen:
  • Oranjefeest - Begin juni
  • Het Allermooiste Feestje - Juni of juli
  • Aquaklimcross - Na de zomervakantie
Ons dorp staat bekend om:
Grote samenhang - heel veel verenigingen - buurtverenigingen
In ons dorp zijn we trots op:
Het kloostermuseum en de plannen om de resten van het voormalige klooster (rijksmonument) in ere te herstellen en ook op de recreatieplas de " spartelvijver" die in beheer is van onze PB organisatie.
Belangrijke gebeurtenis:
Het opzetten van een organisatie tot behoud en beheer van de kloosterrestanten en de betekenis daarvan uitdragen. En natuurlijk ook woningbouw opdat de kinderen van de bewoners ook in hun eigen dorp kunnen (blijven) wonen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Nog iets meer woningen of appartement voor verschillende doelgroepen. Een begin met het zichtbaar maken van de klooster ruïnes. Een nog betere samenhang en samenleving tussen de verschillende organisaties.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Sibculo telt:
± 795 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Enquêteformulieren

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
we huren het 
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers & betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Kinderopvang, BSO, veel verenigingen

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.