Introductie

Het dorp Sint Jansklooster maakt deel uit van de gemeente Steenwijkerland. Het plaatsje dankt zijn naam aan de monniken die er vroeger waren gevestigd. Ooit had het dorp twee kloosters: Clarissenklooster Clarenberg en Sint Jans Kamp, later ‘Sint Jansklooster’ genoemd. Het plaatsje en de directe omgeving worden vanouds Ambt Vollenhove genoemd. De ligging nabij het stadje Vollenhove heeft altijd een belangrijke rol gespeeld.

In 1399 koos de blinde geestelijke Johannes van Ommen de plek van het huidige Sint Jansklooster uit als locatie voor een klooster. Hij was aanhanger van de Moderne Devotie, de spirituele beweging die Geert Grote uit Deventer uit onvrede met de kerk in die tijd had opgericht. Om bemoeienis van kerkleiders te voorkomen, sloot het hervormingsgezinde klooster van Johannes van Ommen zich aan bij de Derde Orde van Sint Fransiscus. In de buurt werd in 1405 voor diepgelovige vrouwen het Clarissenklooster gesticht.

Tegenwoordig is er niet veel meer te zien van het vroegere kloosterleven. Het Sint Jansklooster werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest en in 1835 tijdens een grote dorpsbrand opnieuw getroffen. Bij de splitsing van de Kloosterweg en de Monnikenweg zijn nog enkele muurresten te vinden. Thans is de watertoren de lokale landmark. De natuur rond het dorp leent zich goed voor wandelingen. Het natuurgebied De Wieden ten oosten van Sint Jansklooster is ontstaan tijdens de stormvloeden in 1775, 1776 en 1825.

Sint Jansklooster geniet landelijke bekendheid door het bloemencorso. Om de praalwagens te versieren, gebruiken de bewoners voornamelijk dahlia's. Elk jaar vindt op Koningsdag in het dorp de Kloostermarkt plaats met een hoop muziek, eten en drinken en ander vermaak. Tijdens de nacht ervoor (Koningsnacht) staat het dorp in het teken van lawaai, onder meer door een nachtelijke scooter-race. De bekendste voormalig inwoner (‘kloosterling’) is Evert van Benthem, tweevoudig winnaar van de Elfstedentocht.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie en Handel
Industrie en Handel
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het dorp leefbaar te houden door samen brenger en samenbinder te zijn voor alle verenigingen en groepen en burgers met de gemeente.
Actief sinds:
1994
Speciale feestdagen:
  • Kloostermarkt - Op Koningsdag
  • Bloemencorso - 3e vrijdag in augustus
  • kindercorso - 3e zaterdag in september
Ons dorp staat bekend om:
Een kleine woongemeenschap met hechte onderlinge banden en een sterk sociaal gevoel en houding. Overgroot deel van de bevolking is kerkelijk meelevend. Dorp is wel uitgekleed. Nog 1 supermarkt over gebleven.
In ons dorp zijn we trots op:
De eigen cultuur en het bloemencorso.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Vroeger erg naar binnen gericht nu duidelijk ook buiten de dorpsgrenzen bezig en aanwezig.
Belangrijke gebeurtenis:
Ontwerpen, laten maken en onthullen van beeld de schaatser ter ere van Elfstedentocht winnaar Evert van Benthem
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Meer activiteiten op initiatief vanuit de bewoners .Bevolking leunt achterover en wacht af.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Graag nog met een supermarkt, een pinautomaat en een huisartsenpraktijk en voldoende woningen voor jong en oud.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Sint Jansklooster telt:
± 1255 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Tijdens de ALV brengen we onderwerpen ter sprake. Ook wel een een peiling aangekondigd in de Nieuwsbode met de mogelijkheid via email te reageren en sporadisch een enquête.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Samen met de gemeente en woningbouw vereniging en bewonersgroepen een lange termijn visie opstellen voor alles wat met wonen in dese dorpskern te maken heeft.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Openbare voorzieningen behouden en graag uitbreiden.
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
Voortdurend attent zijn op de toestand van trottoirs en straten en daarover in contact blijven met de gemeente. Met name ook meer aandacht voor de rolstoelers en slecht ter been zijnden.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
muziekvereniging, muziekschool, Kookpot, PB, ouderen koersbal, thuiszorg

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.