Introductie

Tilligte is een dorp in de Twentse gemeente Dinkelland. De nederzetting ligt aan de N349 tussen Ootmarsum en Denekamp. De omgeving van het plaatsje bestaat voornamelijk uit weilanden, akkers en bospercelen. Het dorp stond in de Middeleeuwen bekend als ‘Tylghede’, waarmee men destijds een deel van een akker aanduidde.

Van de tachtig boerderijen die Tilligte na de Tweede Wereldoorlog telde heeft nog maar een fractie een agrarische functie. Bijzondere boerenerven zijn Erve Masselink en Erve Meinders. Omdat het pluimveebedrijf van de familie Masselink niet kon uitbreiden en verhuizing van de activiteiten geen optie was, gingen de eigenaren over tot het kweken van shiitake. Vanaf 2007 wordt de op locatie gekweekte paddenstoel verkocht aan groothandels, in de regio en via een webshop.

Ook zijn shiitake-producten op het erf te koop in naar verluidt ‘het kleinste winkeltje van Twente’. Erve Meinders aan de rand van Tilligte profileert zich als ‘boerderijcampus’, een zorgboerderij annex winkel en manege waar mensen met een beperking of gedragsproblemen werken en deels wonen in het kader van een re-integratie- of leertraject.

Tilligte heeft verschillende monumenten, waaronder twee boerderijen in typisch Saksische bouwstijl. Dicht bij Tilligte, aan de Frensdorferweg, staat de Westerveld Möl uit 1864, een achtkantige beltkorenmolen. Ten oosten van het dorp stroomt de rivier Dinkel. Nabij Tilligte verlaat de waterloop Nederland om weer bij het Duitse Neuenhaus in de Vecht uit te monden. Bij veel Twentenaren is Tilligte een begrip vanwege Koopman Mode in het centrum van het dorp. In het modewarenhuis vind je op 3200 m² meer dan 200 merken.

Sinds 2017 is Terra Nova de multifunctionele accommodatie van Tilligte. Behalve vergader- en ontmoetingsruimte is het dorpshuis de thuisbasis van diverse sport- en cultuurverenigingen. Ondanks z’n kleine omvang heeft Tilligte een rijk verenigingsleven. De lokale touwtrek- en klootschietverenigingen spelen van oudsher op hoog niveau.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De Dorpsraad Tilligte is een stichting die zich in zet voor het algemeen belang van de Tilligtenaren. Wij als dorpsraad proberen problemen en knelpunten in het dorp door te spelen naar de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Hierdoor kunnen deze problemen sneller en effectiever aangepakt worden. Daarnaast worden ideeën voor het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp uitgewerkt en vaak in samenwerking met andere organisaties budget voor gezocht en gerealiseerd.
Actief sinds:
1980
Speciale feestdagen:
  • Dorpsfeest Tilligte - 3e weekend september
  • Twents Oldtimerdag Festival - 1e weekend september
  • Kemveldloop - 3e woensdag van de bouwvak
Ons dorp staat bekend om:
Een Twents dorp met een grote saamhorigheid. De inwoners staan altijd voor elkaar klaar. In het verleden zijn er mooie projecten met elkaar gerealiseerd waaronder de bouw van het Multifunctionele gebouw. Zonder alle vrijwilligers was dat ons niet gelukt. Al met al een plezierig dorp om in te wonen.
In ons dorp zijn we trots op:
Tilligtenaren zijn nuchtere personen die altijd met beide benen op de grond blijven staan. De actief én betrokken inwoners uit het dorp zorgen voor een kern met altijd reuring. Met ons allen houden we het dorp (be)leefbaar.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Betrokken, fanatieke inwoners, er is altijd iets te doen, dorp draait op vrijwilligers.
Ons dorpsmotto:
Met en veur elkaar.
Belangrijke gebeurtenis:
2015 - start met de bouw van het multifunctionele gebouw. De vele vrijwilligers hebben er met z'n allen voor gezorgd dat de inwoners een ontmoetingsruimte hebben waarin diverse activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Het gebouw biedt ook plaats voor diverse ondernemingen waaronder een kapper, kinderdagopvang, fysiotherapie etc.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Tilligte moet Tilligte blijven. Wij zijn uniek zoals we nu zijn.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een mooi groen (qua landschap én duurzaamheid) dorp waar Tilligtenaren met plezier willen én kunnen blijven wonen. Een goede balans tussen oud en jong zorgt ervoor dat de voorzieningen waaronder de school nog jaren kunnen blijven bestaan.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Middels bijeenkomsten in de straten hebben we in 2018 allerlei ideeën opgehaald bij de inwoners van Tilligte.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Zorgen voor voldoende woningbouwmogelijkheden. Dit proberen we te realiseren door in nauw contact met de gemeente en de inwoners te blijven staan.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
We moeten inwoners regelmatig op het belang wijzen om de dagelijkse/wekelijkse boodschappen zoveel mogelijk uit het dorp / lokaal te halen. Dat moet ervoor zorgen dat de voorzieningen in het dorp maar ook de voorzieningen in het agrarische buitengebied blijven bestaan.
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
De projecten in Tilligte draaien hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Het is tegenwoordig lastig om vrijwilligers te krijgen voor de projecten. We moeten de jeugd enthousiast maken voor de diverse projecten in het dorp. Daarnaast is het belangrijk om de inwoners (van jong tot oud) te enthousiasmeren voor de diverse verenigingen.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Behoud van de kerk waaronder het in overleg met de gemeente Dinkelland én de locatieraad voor het opstellen van een Kerkenvisie.
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Gemengd koor Bel Canto, Themakoor Viventi en Muziekvereniging Amicitia organiseren concerten in de kerk.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
Beheerstichting MFA
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Trainingen verzorgd door onder andere volleybalvereniging Ti-volley, badminton, zaalvoetbal, klootschietvereniging, damesgym, Amicitia drumband, schilderclub, open eettafel, dorpsbibliotheek, kapper, verhuurbare vergaderruimten, fitnessruimte en fysiotherapeut.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.