Introductie

Vasse is een kerkdorp in de gemeente Tubbergen met een hechte gemeenschap. Het dorp profileert zichzelf als de ‘parel van Twente’. Omringd door essen, houtwallen, bos en heide is het dorp landschappelijk gezien inderdaad een toonbeeld van ‘Twente uit de toeristenfolders’. Het Dal van de Mosbeek en het Springendal rondom Vasse zijn natuurgebieden met bijzondere bodemkenmerken, flora en fauna. Zo komen in het Dal van de Mosbeek vliegende herten voor, terwijl er in het Springendal op drie plekken bronwater ontspringt.

Bij Vasse horen ook de buurtschappen Hezingen en Mander. Het gebied rond Mander was oorspronkelijk eigendom van de Enschedese textielfabrikant Jannink. In 1929 startte hij daar een landbouwkundig experiment: hij liet twee cirkelvormige akkers aanleggen in de hoop daarmee efficiënter te kunnen ploegen. Vanuit de lucht zien ze eruit als graancirkels. Nu vormen de twee objecten samen het grootste landschapskunstwerk van ons land.

Vasse is een van de oudste bewoonde gebieden van Nederland. Rondom het dorp zijn daarvoor tal van aanwijzingen te vinden: er liggen verschillende grafvelden uit de oertijd. Het Vasser Grafveld bestaat bijvoorbeeld uit twintig grafheuvels die afkomstig zijn uit de periode tussen 4000 en 2500 voor Christus. In deze contreien zijn belangwekkende archeologische vondsten gedaan, zoals vuistbijlen van Neanderthalers en ‘de man van Mander’, een bodemsilhouet uit de overgangsperiode van de Steen- naar de Bronstijd.

Binnen Twente staat Vasse bekend om de Molens van Bels en Frans. Beide watermolens zijn populaire rustpunten bij recreanten en toeristen die in het gebied wandelen of fietsen. Landelijke bekendheid kreeg Vasse in de jaren 1970 door een milieuschandaal. Vlakbij het dorp deed een zandafgraving jarenlang dienst als open dumpplaats voor chemisch afval. De bevolking doopte deze plek De Teerkuil. Tussen 2010 en 2013 is De Teerkuil gesaneerd door er een afdichtingslaag aan te brengen. De constructie wordt nog altijd intensief gemonitord.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het behartigen van de belangen van alle inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en omgeving voor een mooie, fijne en veilige leefomgeving.
Actief sinds:
1988
Speciale feestdagen:
  • Pareldagen - Tijdens de Pinksterdagen
  • Kingpop - Koningsdag
  • Vasserse Sfeermarkt - Variabel
Ons dorp staat bekend om:
Vasse, Mander, Hezingen en zijn omgeving wordt ook wel de Parel van Twente genoemd met zijn mooie, unieke natuurgebieden en karakteristieke coulissen landschap. Verder heerst er een gemoedelijke sfeer en saamhorigheid onder de inwoners. Samen krijgen we veel voor elkaar.
In ons dorp zijn we trots op:
Onze schitterende natuur en omgeving met onze mooie kerk als blikvanger van het dorp. Alle dingen die we als dorp voor elkaar krijgen door samen de schouders eronder te zetten.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Gezellig, klein, toeristisch dorp.
Ons dorpsmotto:
Vasse, de Parel van Twente
Belangrijke gebeurtenis:
De bouw van ons gemeenschapshuis 't Eschhoes. Oprichting van de Dorpshuiskamer.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Geen, Vasse heeft zijn eigen identiteit met zijn eigen, unieke eigenschappen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een dorp waar het goed wonen en werken is en waar onze eigen jeugd ook kan blijven wonen. En dat alle voorzieningen op peil blijven.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Vasse, Mander, Hezingen e.o. telt:
± 820 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Vasse maakt onderdeel uit van het MijnDorp2030 project van de gemeente Tubbergen.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Het beschikbaar krijgen van voldoende bouwgrond voor nu en in de toekomst zodat ook onze eigen jeugd in ons dorp kan blijven wonen. Samen met de jeugd, de inwoners, de gemeente en de provincie proberen we dit voor elkaar te krijgen.
Landbouw
Landbouw
Via een werkgroep (met daarin ook veel boeren) kijken we samen naar verschillende onderwerpen die voor deze doelgroep van belang zijn.
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme
Via een werkgroep zijn er allerlei projecten uitgevoerd voor het promoten van het toerisme.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Over de beoogde sluiting van de kerk.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Van jong tot oud voor allerlei verschillende activiteiten, o.a. dorpshuiskamer, vergaderruimtes voor verenigingen, oefenruimtes, sportzaal voor school en volleybal, etc.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.