Introductie

Het dorp Vilsteren maakt deel uit van de gemeente Ommen en ligt aan de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en Ommen. Aan de zuidkant wordt Vilsteren begrensd door grote bospercelen. De bomen zijn eind negentiende eeuw geplant ter vervanging van de landbouw die niet veel meer opbracht. De dorpsnaam verwijst naar Herman van Vilsteren, die in de veertiende eeuw als leenman van de bisschop van Utrecht het gezag over de regio voerde.

In vergelijking met dorpen in de directe omgeving heeft Vilsteren twee bijzondere kenmerken: het dorp is enerzijds een katholieke enclave in een overwegend protestants gebied en is anderzijds onderdeel van een meer dan 1000 hectare groot landgoed. Sinds 1850 zwaait de familie Cremers er de scepter; ze is eigenaar van de vennootschap landgoed Vilsteren BV, waaronder ook een groot aantal hoofd- en bijgebouwen vallen. De huizen en boerderijen in Vilsteren – te herkennen aan hun donkergroen-lichtgele luiken – worden door de dorpelingen van de familie Cremers gepacht. Eind jaren zeventig van de twintigste eeuw zond de KRO een documentaire over het landgoed uit onder de titel ‘De trein stopt niet in Vilsteren’.

Ook al stopt er inderdaad geen trein in Vilsteren, recreanten en toeristen weten de rustiek gelegen nederzetting van oudsher goed te vinden. Niet voor niets draagt het dorp de status van ‘beschermd dorpsgezicht’. Landgoed Vilsteren heeft enkele architectonische bezienswaardigheden, waaronder het huis Vilsteren (in 1908 gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Cuypers), een korenmolen van het bovenkruierstype uit 1858, de in 1897 gebouwde Willibrorduskerk en herberg De Klomp.

Daarnaast komen bezoekers af op de bossen, het landgoedcentrum en het kampeerterrein. Ze worden door de familie Cremers beheerd. Onder de merknaam ‘Landgoed Vilsteren’ worden op het landgoed streekproducten verkocht, zoals duurzaam geproduceerd rund- en lamsvlees, speltproducten met graan van eigen akkers en honing van Vilsterse bijen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De belangen behartigen van haar leden bij het landgoed, gemeente en andere instanties.
Actief sinds:
1975
Speciale feestdagen:
  • Vilsteren Bruist - De eerste zaterdag van juli
  • Carnaval - Februari/maart
  • Boerenmarkt - Iedere derde zaterdag van maand
Ons dorp staat bekend om:
Een dorp wat op een landgoed ligt met een hechte gemeenschap.
In ons dorp zijn we trots op:
Het is een klein dorp met veel verenigingen en evenementen.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Een hechte gemeenschap
Ons dorpsmotto:
Samen werken
Belangrijke gebeurtenis:
Sluiting van basisschool
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Een dorp met meer mogelijkheden voor nieuwe woningen
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Dat er nog voldoende jonge gezinnen wonen zodat de verenigingen blijven.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Vilsteren telt:
± 195 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Er zijn avonden georganiseerd waar inwoners naar hun inbreng wordt gevraagd.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Inpassing in een beschermd dorpsgezicht
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Vergrijzing
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Vergrijzing
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.