Introductie

Het dorp Vroomshoop ligt op de plek waar het Kanaal Zwolle-Vroomshoop overgaat in het Kanaal Almelo-De Haandrik. De eerste vermelding van de plaatsnaam dateert uit 1772, maar pas vanaf 1850 vestigden zich hier op grotere schaal mensen. Over de betekenis van de plaatsnaam is geen consensus. Zo is er het verhaal dat de naam te maken had met een hoog herkenningspunt dat werd gebruikt door monniken die de heuvel de naam ‘vrome hoop’ gaven. Een andere uitleg is dat Vroomshoop vroeger een hoger stuk land was met de naam Bromershoop en uiteindelijk is veranderd in Vroomshoop.

De bewoners trokken naar deze Overijsselse plek om te gaan werken in de grootschalige veenafgravingen. Nadat al het veen was verdwenen, werden de stukken land ingedeeld als landbouwgronden. Voornamelijk boeren uit Groningen trokken naar Vroomshoop om de akkers te gebruiken. Aan de Tonnendijk zijn nog enkele boerderijen in Groningse stijl te vinden.

Dwars door het dorp loopt de spoorlijn Mariënberg-Almelo. Deze verbinding werd aangelegd door de Noordoosterlocaalspoorweg Maatschappij. Het station in het dorp had oorspronkelijk de naam Den Ham-Vroomshoop, maar omdat het eerstgenoemde dorp te ver weg lag, is de naam in 1952 gewijzigd in Vroomshoop. Door de gunstige ligging nabij de kanalen, werd er ook een spoorhaven aangelegd. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is het spoordok echter gedempt.

De spoorlijn is in de loop der jaren veelvuldig gebruikt door arbeiders die werkzaam waren in de industrie in Vriezenveen, Almelo en later Hardenberg. Toch had het dorp in 1982 de hoogste werkloosheid van Nederland; het percentage van 47 procent haalde zelfs het Guinness Book off Records.

Gelukkig zaten de inwoners van Vroomshoop niet bij de pakken neer en werd in 2000 besloten om het dorp uit te breiden met het industrieterrein Vroomshoop-Oost, dat zich nu verder ontwikkelt. Door de aanleg van dit nieuwe gedeelte ligt het dorp tegenwoordig aan weerszijden van het Kanaal Almelo–De Haandrik.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Industrie en Handel
Industrie en Handel
Landbouw
Landbouw
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het doel van Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Vroomshoop, Geerdijk en directe omgeving. We willen de schakel zijn tussen inwoners en externe partijen zoals overheid, gemeente en ondernemers. We behartigen belangen van alle inwoners, zowel op eigen initiatief als op verzoek van inwoners.
Actief sinds:
2014
Speciale feestdagen:
  • Koopzondagen in samenwerking met de ondernemers met bijbehorende festiviteiten - Verspreid over het jaar
  • Feestweek (muziek, stands, kooksessies, kermis, beer&grill en dergelijke) - Jaarlijks september
  • Kerstmarkt - Voor kerst jaarlijks
Ons dorp staat bekend om:
Landelijke ligging, no-nonsense mentaliteit, harde werkers! Goede voorzieningen.
In ons dorp zijn we trots op:
Omgeving rondom het dorp is prachtig en rustig. Een eigen theater! Veel inzet van vrijwilligers, aanpakkers die projecten regelen (voorbeeld: zwembad blijft open). De grote Groninger boerderijen aan de Tonnendijk zijn prachtig. En we zijn trots op het op te knappen Beleefpark DeStuve.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Voor buitenstaanders is het als dorp niet echt bijzonder, geschiedenis heeft dat bepaald. Wel positief over de goede voorzieningen (regionale verzorgingsfunctie).
Ons dorpsmotto:
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Belangrijke gebeurtenis:
De grote brand Bolhuis. Daardoor is het opgeknapt en weer op de kaart gezet.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Den Ham, oud dorp waarin de mensen elkaar al jaren kennen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Meer groen in centrum (park, kinderboerderij), landelijk karakter blijven houden, aantrekkelijk voor toeristen, meer horeca.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Vroomshoop telt:
± 8105 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Facebook mening vragen via enquête. Bij oprichting bijeenkomst waarin mensen per thema mening konden plakken.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Onze jongeren behouden voor het dorp: woningen!
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Aantal vrijwilligers zien te behouden, vooral de jongeren hiervoor inzetten.
Inrichting van het dorp
Inrichting van het dorp
Winkelaanbod verspreiden in verband met parkeerproblemen.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.