Introductie

Het Sallandse dorp Wesepe bevindt zich halverwege Deventer en Raalte en maakt deel uit van de gemeente Olst-Wijhe. De dorpsnaam verwijst waarschijnlijk naar een van oorsprong Keltisch woord dat ‘drassig weiland’ betekent. Nog steeds wordt het dorp omringd door weilanden, die op hun beurt omgeven worden door enkele landgoederen en bossen.

Het landelijk gelegen Wesepe kent nog relatief veel boerderijen. Maar het is ook een bedrijvig dorp met naast ondernemers die de lokale markt bedienen ook firma’s die buiten de regio actief zijn. Een deel van de laatstgenoemde categorie bedrijven is gevestigd langs de provinciale weg N348 die van Arnhem naar Ommen loopt. In feite is Wesepe een dubbeldorp: behalve een dorpskern kent het dorp een stuk lintbebouwing langs de weg.

Wesepe heeft een protestantse kerk, waarvan het oudste deel stamt uit de aanvang van de veertiende eeuw. Wesepe beschikte ooit over een spoorwegstation langs de opgeheven spoorlijn Deventer–Ommen, die destijds in handen was van de Overijsselse Lokaalspoorweg-Maatschappij. Het station is maar vijfentwintig jaar in bedrijf geweest (tussen 1910 en 1935), maar het gebouw staat er na al die jaren nog steeds. Nu doet het dienst als woning.

Wesepe heeft een groot aantal verenigingen op sportief en cultureel gebied, waaronder een survival- en bridgeclub, harmonie en revuegezelschap. Bijzonder aan Wesepe is dat het een eigen volkslied heeft, wat aangeeft hoezeer de inwoners zich met hun dorp verbonden voelen.

Jaarlijks terugkerende feesten in de zomer zijn het Openluchtspektakel, het WIJ-Land Festival en de Zomerfeesten Wesepe. Ook kent Wesepe een kerstmarkt, eigen Dorpsquiz (een soort De Slimste Mens-quiz, waarbij groepjes dorpelingen - gezinnen, jongeren en ouderen - samen vragen over het dorp moeten beantwoorden) en een Wandeldriedaagse. In Wesepe en omgeving is het prachtig wandelen, onder meer op het landgoed Boxbergen.Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Vervoer en ICT
Vervoer en ICT
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Door onder andere overheden als gemeente en provincie wijzen op klachten en onvolkomenheden. Besprekingen voeren met genoemde overheden en aandringen op ontwikkeling bestemmingsplan en voldoende woningbouw. Stimulering en instandhouding van het verenigingsleven etc.
Actief sinds:
1927
Speciale feestdagen:
  • Zomerfeesten Wesepe - derde weekend van Augustus
Ons dorp staat bekend om:
De saamhorigheid en het omzien naar elkaar is heel kenmerkend voor ons dorp. Er wordt veel georganiseerd voor jong en oud. Er zijn onwijs veel actieve verenigingen. De jeugd heeft onderling een sterke band en er zijn vele keten. Voor ouderen is er de ouderensoos en het Ontmoeten in eigen dorp. Overal staat gezelligheid voorop. En er zijn naast de Zomerfeesten ook sportevenementen (Sixesday) toneeluitvoeringen (openluchttheater), wandeldriedaagse en ga zo maar door.
In ons dorp zijn we trots op:
Op de mooie omgeving, een prachtige oude kerk met een mooi plein, het dorpscafé dat weer nieuw leven is ingeblazen, en de vele verenigingen die het doop levendig houden
Andere dorpen omschrijven ons als:
Gastvrij dorp met grote sociale cohesie, waar heel veel mogelijk is. Er is altijd wat te doen en het is er gezellig.
Ons dorpsmotto:
Samen staan we sterk.
Belangrijke gebeurtenis:
De aanleg van de rondweg, het behoud van het Wapen van Wesepe voor het dorp, het ontstaan van de brede school, het bijna tot stand komen maar nog niet doorgaan van het voorzieningenhart.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Een dorp als die het wel voor elkaar heeft gekregen een voorzieningenhart te realiseren.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Een dorp dat leeft en dat met voldoende woningen ook levendig gehouden wordt. Waar voorzieningen op orde zijn met behoud van onze huisarts, een mooie schoollocatie, het benutten van de mogelijkheden van het kerkgebouw en behoud van het zalencentrum waar we samen kunnen blijven komen voor allerlei activiteiten.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Wesepe telt:
± 685 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Via een klankboordgroep van vooral ook jongeren die we proberen 1 x per jaar bij elkaar te krijgen en dan wat standpunten of meningen aanvragen.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
We stimuleren ook de gemeente om woningbouw te ontwikkelen in Wesepe. Hebben meegedacht aan de woonvisie en houden vinger aan de pols voor het masterplan. hebben 2 x per jaar overleg met Salland Wonen
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
We streven naar een voorzieningenhart de komende jaren.
Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Proberen om samenwerking te stimuleren met verenigingen onderling om zo besturen samen te kunnen samenvoegen.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Mogelijkheden om de kerk te betrekken bij het voorzieningenhart als bijvoorbeeld kinderopvang in te huisvesten.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Betaald beheerder
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Het is een horecagelegenheid en wordt gebruikt voor uitvoeringen van school, toneelvereniging vergaderingen ouderenactiviteiten (OES soos) etc.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.