Introductie

Wetering is een buurtschap van zo’n 185 inwoners, gelegen tussen Blokzijl en Steenwijk in de Kop van Overijssel. Bestuurlijk gezien behoort de nederzetting tot de gemeente Steenwijkerland. Gezien haar ligging aan het water en de lintbebouwing wordt Wetering ook wel aangeduid als ‘kanaaldorp’, ‘vaardorp’ of ‘lintdorp’. Kenmerkend voor de bebouwing is dat de huizen aan weerszijden van het kanaal liggen. Het zijn vaak boerderijen die zijn uitgerust met rieten daken en zwarte houten muren. Wetering heeft twee kerken, die beide overigens niet meer in functie zijn.

De plaatsnaam ‘Wetering’ is niet uniek; overal in ons land komen ‘weteringen’ voor. De term betekent namelijk simpelweg ‘watergang,’ of preciezer gezegd: ‘gegraven waterloop, breder dan een sloot’. In het geval van het Overijsselse Wetering gaat het om een afwateringskanaal met dezelfde naam. Het kanaal, dat de verbinding vormt tussen de Weerribben en het Giethoornsche Meer, is in de 17e eeuw gegraven om turf met binnenvaartschepen naar Blokzijl te vervoeren. Sowieso wordt de omgeving van Wetering gedomineerd door vaarten en sloten. Dankzij een gemaal blijft het water in de polders aan weerszijden van het kanaal op het juiste peil.

Wetering maakt deel uit van het Nationaal Park De Weerribben-Wieden. In de omgeving van de buurtschap worden soms bijzondere soorten gespot, waaronder zwarte en heilige ibissen. Deze van oorsprong Afrikaanse vogels zijn ontsnapt uit Europese dierentuinen en waarderen blijkbaar de rust, ruimte en moerassen van het natuurgebied. Wetering-Oost is in trek bij oeverzwaluwen, terwijl bij Wetering-West in 2020 broedende grote karekieten en kleine waterhoenen zijn waargenomen.
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken is in 1913 opgericht en behartigt de belangen van de bewoners van Wetering. Bij de vereniging zijn ook de buurtschappen Muggenbeet, Nederland, Oeverweg en een deel van Steenwijkerdiep aangesloten. Vooral met de naburige buurtschappen Muggenbeet en Nederland werkt Wetering vanouds veel samen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Horeca
Horeca
Landbouw
Landbouw
Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Vragen van bewoners proberen op te lossen, gezellige dingen organiseren
Actief sinds:
1920
Ons dorp staat bekend om:
Eenvoud en omzien naar elkaar
In ons dorp zijn we trots op:
Dat er weinig problemen zijn, als ze er zijn proberen we dit op goede manier op te lossen.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Andere dorpen zien ons als goed contact
Ons dorpsmotto:
Omzien naar elkaar
Belangrijke gebeurtenis:
100 jarig bestaan van plaatselijk nut wetering in 2013
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Dat de bewoners ondanks dat er veel nieuwe bewoners bijkomen, het goed met elkaar kunnen vinden.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Wetering e.o. telt:
± 175 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Nee, die hebben we (nog) niet 
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Ledenvergadering

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers
Laten de markt zijn gang gaan, kun je als pl nut wetering weinig aan veranderen (financiën)
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
Landbouw
Landbouw
Proberen als bestuur erbij te zijn als er veranderingen aankomen, gelijk hierop reageren.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Combi van beide
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Alle verenigingen

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.