Introductie

De geschiedenis van Windesheim gaat terug tot de jongste steentijd. Toen woonden er al mensen op deze plek. Maar (inter)nationale bekendheid kreeg Windesheim als plek waar ooit het beroemde moederklooster van de Moderne Devotie heeft gestaan. De huidige kerk is nog een restant uit die tijd en was oorspronkelijk de brouwerij. Na de grondige afbraak van het klooster in de 16e eeuw kwamen de steden van Overijssel die samen met het ridderschap de dienst uitmaakten in de provincie regelmatig bijeen in Windesheim in wat nu de oudste boerderij van Salland is. In later eeuwen had het dorp een centrumfunctie voor de directe omgeving op het gebied van kerkelijk leven (sinds 1634), onderwijs (18e eeuw) en middenstand (20e eeuw). De landbouw, steenfabrieken en twijgwaarden waren de belangrijkste middelen van bestaan. Nu is Windesheim samen met de gemeenschappen Harculo en Hoog Zuthem onderdeel van de Zwolse wijk Soestweteringlanden met c. 900 inwoners. In de wijk staan 85 bedrijven geregistreerd.

Het mozaïek aan landschappen rond Windesheim is heel divers. De laat Middeleeuwse polder Molenbroek met percelen populieren en twijgwaarden van Belgisch rood en Frans geel is een belangrijk weidevogelgebied dat onder druk staat. De tichelgaten, afgegraven binnendijks land voor de steenfabrieken bestaat uit plassen, struweel en een buurtboomgaard. Het landgoed op kleigrond ontworpen door de architect Jacob Husly in de voor die dagen revolutionaire Engelse landschapsstijl kent een verscheidenheid aan dieren, varens, mossen en paddenstoelen. Het kasteel is door de Engelsen in 1944 gebombardeerd, De Duitse generale staf die er was gehuisvest, was een dag ervoor vertrokken.

De uiterwaarden van de IJssel een Natura 2000 terrein met voedselrijke plassen en ruigten, is het leefgebied van bevers, otters maar ook de zee- en visarend zijn er regelmatige gasten. Windesheim telt in totaal 29 rijksmonumenten waarvan de stellingmolen uit 1748 iedere zaterdagmorgen draait. In tegenstelling tot veel andere ‘mooie’ dorpen richt Windesheim zich niet expliciet op het trekken van recreanten en toeristen. De inwoners beschouwen ‘hun’ Windesheim vooral als een dorp waar je fijn en rustig kunt wonen met de stedelijke voorzieningen van Zwolle binnen handbereik.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Het bevorderen van een goed leef- en woonklimaat in de wijk Windesheim en omstreken. Zij streeft dit ook na voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met de bewoners van deze wijk.
Actief sinds:
1967
Speciale feestdagen:
  • Dorpsfeest - 2e weekend van september
  • Jeugdland - In de voorlaatste week van de basisschoolvakantie
  • Koningsbrunch - 27 april
Ons dorp staat bekend om:
Windesheim is een kleine actieve gemeenschap. Families die er al generaties lang wonen leven tezamen met jonge nieuwkomers. De bewoners zijn gesteld op rust, natuur en het dorpse karakter in de nabijheid van Zwolle.
In ons dorp zijn we trots op:
De historische context waar een oud klooster, kasteel en steenfabriek deel van uitmaakt, de fraaie omgeving met een landgoed, tichelgaten en de IJssel en de kleinschaligheid maken dat de mensen zich trots voelen op hun dorp.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Het enige dorp binnen de stad Zwolle.
Belangrijke gebeurtenis:
Dat de school niet verdween en het leerlingaantal zelfs groeide van minder dan 40 naar meer dan 70 leerlingen nu.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Het eensgezinde en het gezamenlijk er de schouders onderzetten van Herxen.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Dat de bebouwing open en dorps blijft. Dat er voldoende vitale verenigingen zijn. Dat de school, kerk en dorpshuis niet verdwijnen en hun functie behouden. Mocht er landbouw verdwijnen, dat er natuurlandschap en areaal voor weidevogels voor terugkomt. Dat we samen met de provincie en gemeente een veilige oversteek van de N337 hebben gerealiseerd.

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Windesheim telt:
± 395 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
In 2016 is de visie ‘Windesheim 2030’ opgesteld, we zijn inmiddels bezig met een vervolg hierop.
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Er is een subsidie aangevraagd bij de provincie om samen met professionele ondersteuning dorpsgesprekken te gaan organiseren met inwoners over belangrijke onderwerpen als energietransitie, woningbouw enz. Structureel is er 5 keer per jaar een inloopspreekuur waar de wijkmanager van de gemeente Zwolle bij aanwezig is. Wij communiceren met onze leden via een nieuwsbrief (5x per jaar), een website en een facebookaccount.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
We zijn bezig met het ontwikkelen van een dorpsplan. In Windesheim is er beperkt ruimte voor wonen. Er heeft al een enquête plaatsgevonden om de wensen hieromtrent te inventariseren. Het zal een uitdaging zijn consensus te bereiken over welke woonvormen, het aantal woningen en op welke plek er hier gebouwd kan worden.
Wegen en onderhoud
Wegen en onderhoud
De kruising N337 wordt door de bewoners zeker tijdens spitsuur als (bijzonder) gevaarlijk ervaren. Ieder jaar neemt het aantal verkeersbewegingen toe. We zijn in gesprek met gemeente en provincie over een oplossing die nog niet in zicht is. Op het gebied van water grenst de IJssel aan Windesheim. Het Waterschap en Staatsbosbeheer vragen PB te participeren in projecten als de Dijkwerkers en de Kader Richtlijn Water (KRW).
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
De gemeenten Zwolle en Olst/Wijhe hebben in eerdere instantie aangegeven dat zij in of bij de grens van Windesheim windmolens willen plaatsen. Hier tegen was veel verzet van de bevolking. De druk is nu wat van de ketel maar dat kan zo weer veranderen. PB houdt de vinger aan de pols.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Wij werken onder meer samen met de kerk voor de dodenherdenking.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting.
Ons dorpshuis wordt gerund door:
pachters of mensen in dienst van de stichting.
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Het dorpshuis beschikt over meerdere ruimtes: vergaderaccommodaties, een bar, een keuken, een sportzaal, ruimte voor een fysiotherapeut en er is ook een BSO gehuisvest. Het gebruik is divers: bruiloften, feesten, begrafenissen, verkiezingsbureau, salsalessen, muziekbeoefening en uitvoeringen, koningsbrunch, verenigingsactiviteiten zoals bejaardensoos, klaverjassen, biljarten, gymnastiek, volleybal. Ook commercieel verhuur van ruimtes aan partijen van buiten het dorp.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.