Introductie

Tussen de plaatsen Balkbrug en Ommen ligt de buurtschap Witharen, onderdeel van de gemeente Ommen. Hoewel zo’n 90 procent van de ongeveer 600 Witharenaars in het buitengebied woont, heeft de kern een bebouwde kom en eigen postcode, wat de blauwe borden aan het begin en einde van de buurtschap verklaart. De naam Witharen verwijst naar een witte, zandige heuvelrug.

Vroeger stond in Witharen een tolhuis waar vanaf de negentiende eeuw tol werd geheven op de diligence-route van Balkbrug naar Ommen. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog steeds een straat met de naam ‘Tolhuisweg’. Hier is de afgelopen jaren een nieuwbouwproject gerealiseerd dat bijdraagt aan de mogelijkheid voor jongeren en senioren om in Witharen te blijven wonen.

De omgeving van Witharen bestond eeuwenlang uit heidevelden. Aan het eind van de negentiende eeuw begon men hier met de ontginning van woeste gronden en turfwinning, wat leidde tot de voor Noord-Overijssel kenmerkende wijken en kanalen, zoals het Ommerkanaal dat ten oosten van Witharen ligt. Nadat de turf was afgegraven, vestigden zich hier boeren. Niet alle boerderijen waren echter in particuliere handen, want ten noorden van Witharen stichtte de Maatschappij van Weldadigheid de bedelaarskolonie Ommerschans die tussen 1819 en 1890 in bedrijf was. De ‘kolonisten’ werden op het land tussen Balkbrug en Witharen aan het werk gezet.

Een attractie van de buurtschap is Atelier Witharen. In de galerieën van het artistieke erf kunnen bezoekers het werk van Louis van Vilsteren (meubels), Thea Dijkema (keramiek) en wisselende exposities bekijken. ’s Zomers wordt er in de tuin van het atelier een beeldentuin ingericht met ruim honderd werken van tien tot twaalf gastkunstenaars. Verder beschikt Witharen onder meer over een B&B en Plantage Witharen, een boomgaard van vijf hectare met hazelaars en walnotenbomen. Hier verbouwt de familie Sterken vanaf 1998 noten, die ook online zijn te bestellen.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
De leefbaarheid van het buurtschap borgen voor dit moment en voor de toekomst. En het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor en door inwoners van Witharen.
Actief sinds:
1947
Speciale feestdagen:
  • Zomerfeest. Een drie daags feest met diverse activiteiten verdeeld over de drie dagen. - Het eerste weekend van september.
  • Het sportevenement Zeskamp waar teams uit Witharen strijden voor de overwinning. - In het voorjaar/begin van de zomer.
  • Fietsbingo. Een combinatie van een fietstocht van circa 20 km en een bingo. De bingogetallen worden deels tijdens de route getoond op bordjes langs de weg. De bingo gaat na de tocht verder in het buurthuis in Witharen. - 2e Pinksterdag.
Ons dorp staat bekend om:
Er wordt veel in het dorp gedaan door de bewoners zelf. Onderhoud van het schoolplein en de speeltoestellen, onderhoud van het buurthuis en het buitenterrein, organiseren van evenementen. Er is veel saamhorigheid.
In ons dorp zijn we trots op:
Dat we in de afgelopen jaren nieuwbouw hebben kunnen realiseren in Witharen waar een nieuwe generatie jonge Witharenaren nu (deels) woont. Wat sterk bijdraagt aan de leefbaarheid en het in stand houden van de basisschool.
Ons dorpsmotto:
"Samen komen we verder" past goed bij Witharen.
Belangrijke gebeurtenis:
De nieuwbouw in de kern van, op dit moment, 20 nieuwe woningen.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Het buurthuis zou zich meer kunnen ontwikkelen zodat het nog meer functioneel gebruikt kan worden. Dat is wel in ontwikkeling.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
Nog een kleine groei in woningen en inwoners. Instroom of behouden van de jonge nieuwe generatie inwoners. Behoud van de basisschool en buurthuis voor de inwoners.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Witharen telt:
± 15 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Daar zijn we mee bezig.
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Benaderen van de inwoners via mail (nieuwsbrief) of tijdens de ledenvergadering.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Wonen is volop in ontwikkeling met als sluitstuk een 3e fase woningbouw medio 2023/2024. In deze fase worden de, voorlopig, laatste woningen in de kern gebouwd.
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
De school behouden is een grote wens om de leefbaarheid in stand te houden. Daarin zijn we mede afhankelijk van de instroom van jonge gezinnen die gebruik maken van de basisschool. Nieuwbouw helpt hier ook bij.
Ontmoetingsplek in het dorp
Ontmoetingsplek in het dorp
Het buurthuis is oud, en niet duurzaam wat bijvoorbeeld energieverbruik betreft. Een nieuw buurthuis voor de toekomst is zeer wenselijk, maar de middelen zijn beperkt en niet iedereen ziet de noodzaak. Dit realiseren wordt voor de toekomst een grote uitdaging.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Verenigingen voor activiteiten en vergaderingen, kinderactiviteiten (WiKi-club), zaterdagmiddag cafe & snackbar, kerk en commerciële organisaties voor trainingen.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.