Introductie

Het dorp Zalk ligt aan de zuidoever van de IJssel en valt sinds 2001 onder de gemeente Kampen. De naam duikt voor het eerst op in de dertiende eeuw (‘Santlicke’). Lange tijd maakte Zalk deel uit van de Heerlijkheid (later: gemeente) Zalk en Veecaten.

Wie Zalk vanaf de rivierdijk nadert, ziet de toren van de hervormde kerk al van verre. De kerk in Zalk draagt, zoals veel kerken in deze streek, de naam van Sint Nicolaas, patroonheilige van de zeevaarders. De romaanse toren is in 1220 gebouwd. Een andere bezienswaardigheid is korenmolen De Valk uit 1860. Op het kerkplein vinden we een beeld van een bever. De in 1991 onthulde sculptuur is een creatie van Hermieneke Schaeffer en symboliseert een bever die hier in 1826 door een visser werd gedood. Destijds werd het gezien als de laatste bever van Nederland. Intussen komen er in ons land in de natuur weer bevers voor.

Ten noorden van Zalk ligt het Zalkerbos dat wordt beschouwd als een harthoutooibos van uitstekende kwaliteit, ja zelfs het beste van ons land. Kenmerkend voor het bos is de bijzondere flora, zoals kraai- en slangenlook. Zalk heeft landelijke bekendheid gekregen door Klazien uit Zalk, ook wel het ‘kruidenvrouwtje’ genoemd. Verder vormde Zalk het decor van de tv-serie ‘Oorlogswinter’ (1975) naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw.

De spil van Zalk is ‘An der Steege’, een multifunctioneel dorpshuis dat draait op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De huidige accommodatie is in 2016 opgeleverd. Het dorpshuis valt op door het grote aantal faciliteiten en activiteiten dat het aanbiedt. Zo fungeert de plek als breng- en afhaalpunt voor pakketjes in het dorp, terwijl naast de accommodatie camperplaatsen zijn gerealiseerd. Het leverde Zalk de Dorpsvernieuwingsprijs 2021 op, waarbij de jury vooral onder de indruk was van de lokale gemeenschapszin.

Faciliteiten

* Een score van 4 staat voor '4 of meer'
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Belangrijke sectoren

Landbouw
Landbouw
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Horeca
Horeca
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Over ons dorp

Alle onderstaande vragen zijn beantwoord door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang of dorpsraad.
Doelstelling plaatselijk belang / dorpsraad:
Onze doelstelling is Zalk een bruisend dorp te laten blijven waar alle inwoners gezien en gehoord worden. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat de voorzieningen in Zalk goed op peil blijven, Zalk energieneutraal wordt, in tijden van nood we er zijn voor diegenen die hulp nodig hebben. Tevens zorgen we ervoor dat er ook voor starters/jonge gezinnen en ouderen woningen zijn.
Actief sinds:
1977
Speciale feestdagen:
  • Koningsdag - 27 april ieder jaar
  • Bevrijdingsdag - 5 mei
  • Oranjefeest - Eind juni en 1 keer in de twee jaar.
Ons dorp staat bekend om:
De sociale cohesie en de vele vrijwilligers. Zalk is een dorp van aanpakken, Zalkers zijn doeners. Iedereen telt mee.
In ons dorp zijn we trots op:
Het multifunctionele dorpshuis (MFD) is met behulp van de inwoners gebouwd. Is het sociale centrum van het dorp met een intensief verenigingsleven. Er is o.a. een servicepunt voor pakketten, fysiotherapie en een pedicure. Inmiddels liggen er zonnepanelen op het dak van het MFD en is er ook glasvezel (gerealiseerd door Duurzaam Zalk). Tijdens Corona heeft de werkgroep Zalk helpt Zalk de inwoners daar waar nodig/mogelijk bijgestaan. Inmiddels hebben we ook de werkgroep Zalk helpt Oekraïne en opvang gerealiseerd voor circa 25 Oekraïners. Het Laarzenpad, inmiddels landelijk bekend.
Andere dorpen omschrijven ons als:
Zalk is een (pro-) actief dorp waar al veel voor elkaar is gebracht met behulp van actieve besturen en veel vrijwilligers. Inmiddels hebben we de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021 gewonnen.
Ons dorpsmotto:
Niet praten maar doen, ofwel aanpakken.
Belangrijke gebeurtenis:
Hoogtepunt was toch wel het winnen van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs.
We zouden wel wat meer willen lijken op:
Eerlijk kunnen we deze vraag op dit moment nog niet beantwoorden. In de Kamper Kernen stemmen we wel heel veel op elkaar af.
Als wij het voor het zeggen hadden ziet ons dorp er zo uit in 2030:
In twee interactieve ledenvergaderingen van Dorpsbelangen hebben we de inwoners van Zalk gevraagd hoe hun dorp er in 2030 uit moet komen te zien. Gedacht moest worden aan de volgende items: Zorg en welzijn, wonen verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen in Zalk toerisme en ondernemen, duurzaamheid Zalk. Dit dorpsplan is inmiddels afgerond en geaccordeerd.
Contact met plaatselijk belang/dorpsraad:

Opbouw in leeftijd

Bron: CBS

Inwoners

Zalk telt:
± 530 inwoners
Prognose bevolkingsgroei 2030 (op gemeenteniveau):
Neutraal
Bron: CBS

Dorpsvisie

Heeft jullie dorp een dorpsvisie?
Ja, die hebben we.
Link naar dorpsvisie
Peilt het plaatselijk belang of dorpsraad het standpunt van inwoners?
Twee interactieve ledenvergaderingen gehad waarop de inwoners hun visie op Zalk 2030 kenbaar konden maken. Zoals eerder gesteld is het Dorpsplan Zalk 2030 klaar.

De drie belangrijkste onderwerpen voor de komende 10 jaar:

Wonen
Wonen
Via het CPO-project betaalbare woningen realiseren voor alle doelgroepen!
Behoud voorzieningen
Behoud voorzieningen
Behoud buurtbus, weer realiseren van een kleine supermarkt met onder andere streekproducten en behoud van het huidige niveau van de zorg.
Duurzaamheid/energie
Duurzaamheid/energie
Zalk energieneutraal maken.
Bron: enquête plaatselijk belang/dorpsraad

Kerk

Contact met de kerk:
Afstemming werkgroepen Zalk helpt Zalk en Zalk helpt Oekraïne over vormen hulpverlening. Het organiseren van vieringen.
Gezamelijk organiseren van activiteiten:
Vieringen en bovengenoemde werkgroepen.

Dorpshuis

Het dorpshuis is:
van het dorp/stichting.
Ons dorpshuis wordt gerund door:
Vrijwilligers
Het dorpshuis wordt bezocht door en gebruikt voor:
Er zijn activiteiten voor kinderen, volwassenen, ouderen en verenigingen.

Bereikbaarheid

Bron: CBS

Bedrijven

Bron: CBS

Dorpen vergelijker

Vergelijk de dorpen in Overijssel

Op basis van een slimme rekenmethode kunnen we zien welke dorpen in Overijssel het meest met elkaar overeenkomen op verschillende kenmerken. Typ een naam in van een dorp of kern, en de tool laat je de overeenkomsten zien.